Zakazy obowiązujące radnych i skutki ich naruszenia

Samorząd terytorialny

Nowa kadencja samorządw niedawno się rozpoczęła, ale radni muszą dochować staranności, żeby się dla nich przedwcześnie nie zakończyła. Samorządowcw obowiązują rozsiane po rżnych ustawach liczne...

21.12.2010

Środowiskowe domy samopomocy uregulowane

Samorząd terytorialny

Funkcjonowanie środowiskowych domw samopomocy jednostek organizacyjnych mających za zadanie pomagać osobom upośledzonym w funkcjonowaniu w społeczeństwie zostało szczegłowo uregulowane w...

21.12.2010

Zmiany w terenowych organach administracji wojskowej

Samorząd terytorialny

Dostosowanie struktur i właściwości miejscowej terenowych organw administracji wojskowej do ich wspłczesnych zadań wprowadza ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i...

21.12.2010

Geolodzy i porządek pilnie poszukiwani

Samorząd terytorialny

Braki kadrowe oraz niekompetencja urzędnikw to głwne przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK w efekcie kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, a także ustalania i...

20.12.2010

"Sami swoi” na urzędzie, czyli manipulowanie konkursami

Samorząd terytorialny

75% skontrolowanych jednostek administracji samorządowej niewłaściwie przeprowadza nabory urzędników wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Większość robi to celowo, świadomie manipulując przy...

17.12.2010

Fundacje i stowarzyszenia mogą być zamawiającymi

Samorząd terytorialny

W obowiązującym stanie prawnym podmioty prowadzące działalność w formie fundacji bądź stowarzyszeń mogą być zobowiązane do stosowania ustawy - Prawo zamwień publicznych w okolicznościach wskazanych w...

17.12.2010