Aktywność sportowa i ekologia

Samorząd terytorialny

Szkoły Mistrzostwa Sportowego, placwki oświatowo-dydaktyczne o profilu sportowym oraz kluby i sekcje sportowe mogą wziąć udział w projekcie Sport i Środowisko - najlepsze praktyki, ktry ma na celu...

20.01.2011

Z Polski Wschodniej do Hanoweru i Brukseli

Samorząd terytorialny

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej mogą starać się o udział w prestiżowych targach w Hanowerze i Brukseli. Ich wyjazd zostanie sfinansowany w całości przez Polską...

20.01.2011

Dodatkowy pokój dla potrzeb dodatków mieszkaniowych

Samorząd terytorialny

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ma charakter związany, to znaczy że wszystkie wymogi uzyskania tej formy pomocy mieszkaniowej oraz jej wysokość zostały w sposb szczegłowy...

20.01.2011

NIK raportuje

Samorząd terytorialny

Dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli o stanie drg w największych polskich miastach oraz o ogrdkach działkowych wzbudziły największe zainteresowanie sejmowych komisji.

19.01.2011

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o lasach

Samorząd terytorialny

W dniu 13 stycznia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach.

19.01.2011