Rząd poprawi przepisy dla powodzian

Zgodnie z projektem MSWiA dotyczącym ustawy o usuwaniu skutków powodzi, wszyscy, którzy ucierpią w przyszłości z powodu powodzi, uzyskają zasiłek powodziowy.

26.04.2011

Samorządy lepiej sprawdzą straże gminne

Dnia 26 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych. Dzięki zmianom większy udział w sprawdzaniu prawidłowości...

26.04.2011

Będzie można zawiesić zajęcia w szkołach na EURO 2012

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza odgórnie zawieszać zajęć w szkołach na czas trwania EURO 2012. Decyzję w tej sprawie pozostawia organom prowadzącym szkoły lub placówki oświatowe. Projekt...

26.04.2011

BeSTi@ na konfernecji

Samorząd terytorialny

W dniach 17-19 maja odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@, czyli ogólnopolskie spotkanie w gronie użytkowników systemu oraz ekspertów z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

26.04.2011

Wybory ławników pod presją czasu

Samorząd terytorialny

Dotychczasowa ustawaPrawo o ustroju sądów powszechnych wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na...

26.04.2011

Brak standardów higieniczno-sanitarnych w przedszkolach

Samorząd terytorialny

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do MEN z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wypracowania standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

22.04.2011

Życzenia dla Naszych Czytelników

Samorząd terytorialny

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Redakcja Serwisu Samorządowego WKP składa Czytelnikom serdeczne życzenia radości, pokoju i wielu pięknych chwil spędzonych z najbliższymi osobami!

22.04.2011

Głosowanie jawne – problemy organizacyjne

Samorząd terytorialny

Bez wątpienia głosowania imienne organizacyjnie są znacznie trudniejsze do przeprowadzenia. Głosowanie jawne imienne wymaga, przede wszystkim, odpowiedniego prowadzenia przez przewodniczącego obrad...

22.04.2011

Gminy ruszyły po kredyty

Łączne zadłużenie gmin wyniosło na koniec 2010 r. ok. 30%, miast powiatowych zaś 43%. Samorządowcy zapewniają, że ich dług wciąż jest na bezpiecznym poziomie, nie przekracza ustawowych limitów (60%...

21.04.2011

Zgłoszenie nie przeszło

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż proponowane zmiany do ustawy Prawo budowlane polegające m.in. na zastąpieniu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę procedurą zgłoszeniową są niezgodne z...

21.04.2011

Strategia „Sprawne Państwo 2011-2020”

Samorząd terytorialny

19 kwietnia na konferencji w Jaśle, Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA przedstawił projekt strategii Sprawne Państwo 2011 2020.

21.04.2011