MSWiA uruchamia projekt Wspólnej Metody Oceny (CAF)

Samorząd terytorialny

MSWiA zaprosiło 250 samorządów o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu Wspólnej Metody Oceny (CAF). Urzędy, które zostaną zakwalifikowane do projektu dokonają samooceny swojej...

14.06.2011

MRR: ruszył konkurs "Dobre praktyki EFS 2011

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje piątą edycję konkursu Dobre praktyki EFS 2011, przeznaczonego dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

14.06.2011

Wybory ławników czyli spóźnienie albo falstart

Samorząd terytorialny

Trudno wskazać od czasu przywrócenia samorządu terytorialnego w 1990 r. drugi przypadek, w którym ustawodawca zgotowałby gminom tak skomplikowaną sytuację faktyczno-prawną. Wejście w życie 14 czerwca...

14.06.2011

Przedszkole na godziny

Samorząd terytorialny

Im dłużej dziecko będzie w przedszkolu, tym więcej zapłacą rodzice. Przedszkolanki skrupulatnie będą notowały każdą godzinę pobytu malucha. Ale gdy zachoruje, opiekunowie dostaną zwrot pieniędzy....

11.06.2011

W sobotę Warszawa rozpocznie odliczanie do Euro 2012

Widowisko świetlne, koncerty i konkursy - sobotnim piknikiem Rok do UEFA Euro 2012 Warszawa rozpocznie oczekiwanie na pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw Europy. Imprezę organizuje stołeczny urząd...

10.06.2011

Nie mnożyć uchwał

Samorząd terytorialny

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w jednym akcie rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe j.s.t. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu rekomenduje RIO w Lublinie.

10.06.2011