Czy strażnik gminny będzie strzelał?

Samorząd terytorialny

27 lipca 2011 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt założeń do projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

29.07.2011

Częstochowskie infomaty - także na Jasnej Górze

Dwa nowe infomaty zaczęły działać w jasnogórskim sanktuarium. To uzupełnienie działającego od ponad dwóch lat w Częstochowie miejskiego systemu informacji turystycznej. Urządzenia w klasztorze...

28.07.2011

Sejm: kluby za zmianami w ustawie o KSAP

Samorząd terytorialny

Kluby PiS, PO, PSL oraz SLD podczas środowej debaty w Sejmie poparły rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która określa m.in. zasady przyznawania stypendium...

28.07.2011

Projekt Oceny zasobów pomocy społecznej w konsultacjach

Samorząd terytorialny

26 lipca 2011 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w porozumieniu z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS przedstawił do konsultacji społecznych propozycję narzędzia Ocena zasobów...

28.07.2011

Kluby za wprowadzeniem języka migowego do urzędów

Samorząd terytorialny

Kluby parlamentarne zapowiedziały poparcie projektu ustawy o języku migowym, przewidującej zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz...

28.07.2011

Samorządy chcą prewencji a nie doraźnych działań

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie mechanizmu, który zapobiegałby nadmiernemu deficytowi podsektora samorządowego z odpowiednim wyprzedzeniem, a także większy udział we wpływach z podatków to propozycje strony...

28.07.2011