Dla kogo pieniądze za pożary?

Samorząd terytorialny

Ekwiwalent pieniężny powinien być przekazany bezpośrednio do strażaków - orzekła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

22.09.2011

Radny nie może paraliżować prac rady

Samorząd terytorialny

W myśl art. 14 ust. 3 zd. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rolą przewodniczącego jest wyłącznie zapewnienie niezakłóconego organizowania pracy rady i prowadzenie jej obrad. Nie można pod...

22.09.2011

I edycja wdrażania Funduszy Norweskich podsumowana

Samorząd terytorialny

Polska otrzymała od Norwegii, Liechtensteinu i Islandii 533,51 mln euro na lata 2004-2009. Dzięki tym środkom zrealizowano już ponad 1400 projektów. Wykorzystaliśmy całą pulę.

21.09.2011

Kończy się okupacja przedszkola w Biskupcu

Samorząd terytorialny

W czwartek zakończy się trwający od blisko trzech tygodni strajk okupacyjny publicznego przedszkola w Biskupcu (Warmińsko-mazurskie) - poinformował komitet strajkowy. Protest przeciwko wysokości...

21.09.2011

Stawki opłat ściśle według ustawy

Samorząd terytorialny

Katalog okoliczności, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego jest katalogiem zamkniętym. Wszelkie odstępstwo od niego stanowi naruszenie prawa i skutkuje...

21.09.2011

Ruszył Samorządowy Program Pożyczkowy

Samorząd terytorialny

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczęła nabór wniosków samorządów na sfinansowanie inwestycji z zakresu oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę i budowy i remontu dróg.

21.09.2011

Nowe obowiązki marszałków województw

Samorząd terytorialny

Od nowego roku marszałkom województw przybędzie nowych zadań. Związane są one z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

21.09.2011

Minister sprawiedliwości podsumował program edukacji prawnej

Samorząd terytorialny

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podsumował we wtorek program edukacji prawnej, który był pilotażowo prowadzony w łódzkich szkołach. Podkreślił, że zajęcia praktycznej nauki o prawie są...

21.09.2011