Partnerstwo publiczno-prywatne niesie wiele korzyści

Doświadczenia z zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie, jak również pierwsze doświadczenia polskie (ok. 30 zawartych umów PPP i koncesji) pozwalają na wskazanie głównych zalet i...

07.02.2013

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje rada

Samorząd terytorialny

Który organ jednostki samorządu terytorialnego jest kompetentny do wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych?

07.02.2013

Olsztyn nie chce ciężarówek na ulicach miasta

Samorząd terytorialny

Radni z komisji gospodarki komunalnej opowiedzieli się we środę za pilnym usunięciem tranzytowego transportu ciężarowego z ulic Olsztyna. O wyprowadzenie z miasta ruchu ciężarówek od kilku tygodni...

07.02.2013

Poznań przyznał pieniądze na kulturę

Samorząd terytorialny

3,3 miliona złotych dotacji otrzymają w 2013 roku organizacje pozarządowe, które zorganizują 121 wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. W środę ogłoszono wyniki konkursów organizowanych przez miasto.

07.02.2013