W poniedziałek o godz. 15 wicewojewoda lubuski Jan Świrepo (pełni obowiązki wojewody) wręczy nominację Adamowi Urbaniakowi w zielonogórskim magistracie. Będzie on pełnił funkcję Rady Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. do czasu wyboru nowej rady.

Waldemar Gredka, zastępca dyrektora wydziału nadzoru i kontroli lubuskiego urzędu wojewódzkiego powiedział, że Urbaniak został nominowany na to stanowisko 23 grudnia br., a w poniedziałek informacja o decyzji Ewy Kopacz dotarła do urzędu wojewódzkiego.

Z początkiem 2015 r. zostaną wygaszone mandaty obecnych radnych miejskich, a także radnych gminy wiejskiej i wójta Zielonej Góry. Ma to związek z połączeniem obu jednostek samorządu terytorialnego.

Wybory władz nowej jednostki samorządowej odbędą się prawdopodobnie 15 marca 2015 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany przez MAC i czeka obecnie na podpis premier.

Zgodnie z projektem zielonogórzanie wybiorą w połowie marca 25 radnych i prezydenta. Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej do 12 stycznia 2015 r.
Zgodnie z opinią Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, do czasu wyborów władzę wykonawczą ma sprawować w mieście obecny prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

1 stycznia 2015 r. miasto Zielona Góra połączy się z otaczającą je gminą wiejską Zielona Góra. Powstała w ten sposób jednostka samorządu terytorialnego będzie szóstą co do wielkości aglomeracją Polski.

Zielona Góra zwiększy obszar prawie pięciokrotnie i przybędzie jej ok. 20 tys. mieszkańców. To pierwszy przypadek realizacji forsowanych przez MAC pomysłów łączenia miast i okalających je gmin.

Wraz z nowym rokiem w skład Zielonej Góry wejdą sołectwa Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Marzęcin, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada oraz przysiółki Barcikowiczki, Krępa Mała i Stożne. Obszar miasta powiększy się z 58,34 km kw. do 278,79 km kw.

Pomysł połączenia pojawiał się kilkukrotnie w minionych 20 latach. Ostatnia, zakończona sukcesem inicjatywa połączeniowa została zapoczątkowana 10 października 2012 r. podczas spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wyszedł z nią prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Celem fuzji była budowa większego, silniejszego i bogatszego samorządu, który był niemożliwy w dotychczasowych granicach otoczonego przez lasy miasta.

Ważnym elementem był także ministerialny bonus za zgodne połączenie dwóch jednostek samorządu terytorialnego. Połączona jednostka ma otrzymywać przez pierwsze pięć lat zwiększone udziały w podatkach PIT i CIT. W przypadku Zielonej Góry chodzi łącznie o ok. 100 mln zł, które miasto planuje przeznaczyć na inwestycje.

18 maja 2014 r. mieszkańcy gminy w powszechnym referendum opowiedzieli się za połączeniem, potem taką wolę wyrazili w konsultacjach społecznych mieszkańcy miasta.

Pod koniec lipca br. rząd wydał rozporządzenie w sprawie połączenia miasta i gminy Zielona Góra, a także o zmianie granic powiatu zielonogórskiego. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. (PAP)