Wśród zgłoszonych projektów 22 dotyczą inwestycji ogólnomiejskich, a 52 inwestycji osiedlowych – poinformował w środę Hubert Woźniak z biura prasowego płockiego Urzędu Miasta.

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Płocka łączna pula środków do rozdysponowania to – podobnie, jak poprzednio - 5 mln zł. Nowością jest natomiast wprowadzenie dwóch kategorii projektów, które można było zgłaszać od 1 lipca: ogólnomiejskich, gdzie do rozdysponowania jest 800 tys. zł oraz osiedlowych z kwotą 200 tys. zł na każde z 21 osiedli mieszkaniowych na terenie miasta.

„Z trzech osiedli nie wpłynął żaden projekt. Są natomiast osiedla, z których zgłoszono po kilka projektów, najwięcej - sześć - z jednego osiedla. Wśród projektów ogólnomiejskich są trzy, które zgodnie ze wstępnym kosztorysem autorów, wyczerpują całą pulę środków w tej kategorii, czyli 800 tys. zł” – powiedział PAP Woźniak.

Zaznaczył, że do chwili ostatecznej weryfikacji pod względem formalno-prawnym zgłoszonych projektów, która potrwa do 3 września, nie może ujawnić ich szczegółów. Przypomniał, że w tajnym głosowaniu, które zaplanowane jest od 13 września do 3 października, każdy mieszkaniec miasta będzie mógł oddać dwa głosy - jeden na wybrany projekt ogólnomiejski i jeden na dowolny projekt osiedlowy.

Głosowanie w obu kategoriach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Płocka – ogólnomiejskiej i osiedlowej - będzie prowadzone na każdym z 21 osiedli mieszkaniowych. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 17 października.

Wśród 74 zgłoszonych obecnie projektów są m.in. inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, w tym położonych nad Wisłą, rewitalizacją najstarszej części miasta, a także rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jak np. budowa toru rowerowego. Są też pomysły na przedsięwzięcia kulturalno-historyczne i organizację imprez sportowych. Pojawiły się też ponownie projekty z poprzednich dwóch edycji budżetu obywatelskiego, które wtedy nie przeszły weryfikacji formalno-prawnej lub odpadły w głosowaniu mieszkańców miasta.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2013 r. (na kwotę 3 mln zł) zgłoszono 77 projektów, z których pod głosowanie mieszkańców miasta poddano 10 spełniających wymogi formalno-prawne. Ostatecznie do realizacji wybrano pięć z nich. Z kolei w drugiej edycji na 2014 r. (z kwotą 5 mln zł) wpłynęło 111 projektów, z których pod głosowanie poddano 70. Do realizacji wybrano dwie inwestycje.

Z obu dotychczasowych edycji zrealizowano dwa projekty: salę sensoryczną ze specjalistycznym wyposażeniem do rehabilitacji dzieci oraz plac edukacyjny wyposażony m.in. w model Układu Słonecznego i bryły geometryczne z wzorami matematycznymi. Pozostałe inwestycje, w tym odtworzenie dawnego dworca wodnego na Wiśle, budowa krytego boiska dla dzieci na stadionie Wisły Płock oraz budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego są w trakcie realizacji. (PAP)