W poniedziałek w Gdańsku marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk podpisał umowy z przedstawicielami 20 lokalnych grup działania (LGD) na realizację strategii rozwoju lokalnego. LGD pokrywają obszar całego województwa. W ramach podpisanych umów zakontraktowanych zostało ponad 37 mln euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niespełna 21 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Grupy w obecnej perspektywie finansowej UE 2014-20 przedłożyły lokalne strategie rozwoju, które zostały pozytywnie ocenione w konkursie, a także zaakceptowane przez Komisję Europejską.

W ramach strategii zaplanowane są działania związane m.in. z przedsiębiorczością, tworzeniem miejsc pracy poza sektorem rybackim, rozwojem turystyki, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją i aktywizacją społeczną. Grupy ogłaszać będą konkursy na poszczególne rodzaje projektów.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Justyna Durzyńska powołując się na doświadczenia z poprzedniego okresu programowania oceniła, że „LGD są lokalnymi inkubatorami aktywizującymi społeczności lokalne”. „To są partnerstwa trójsektorowe, z udziałem sektora społecznego, gospodarczego i publicznego i jest to w zasadzie jedyne takie miejsce, gdzie rzeczywiście te trzy sektory współpracują na rzecz wypracowania wspólnych kierunków rozwoju pewnych obszarów” – tłumaczyła.

Jak powiedziała, LGD przez swoje projekty nie tylko aktywizują lokalne społeczności, ale też dużo pieniędzy przeznaczają na realizację projektów przez innych beneficjentów. „Ten wymiar aktywizacyjny obejmuje dzieci i młodzieży poprzez organizację np. zajęć edukacyjnych, animacyjnych, kulturalnych oraz całą społeczność na rzecz rozwoju swojego obszaru” – dodała.

Marszałek Struk ocenił, że lokalne projekty „budują system zrównoważonego rozwoju”. "Chodzi też o to, żeby beneficjentami unijnych środków stały się społeczności lokalne, nie tylko za sprawą uzyskania wsparcia z tytułu dopłat do produkcji rolnej, ale też tych zadań, które wprost będą służyć celom publicznym” – tłumaczył. Podał, że w ramach tych działań realizowana jest np. ochrona konkretnego zabytku w danej wsi, są działania estetyzujące miejscowości albo aktywizujące rolników i rybaków, którzy musieli zrezygnować ze swego zawodu. „Chodzi nam o to, aby tworzone były miejsca pracy na tych obszarach, żeby mieszkańcy wsi, małych miasteczek nie uciekali do wielkich miast” - podkreślił.

Najwięcej - 7466 mln euro - otrzymało Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Prezes tej grupy Zbigniew Chmaruk powiedział PAP, że pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań z lokalnej strategii rozwoju obszaru sześciu gmin (m.in. Hel, Władysławowo, Jastarnia) położonych nad Zatoką Pucką. Na tym terenie mieszka ponad 81 tys. osób, w tym rekordowa liczba rybaków, prawie pół tysiąca czynnych zawodowo.

Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy oraz dywersyfikację dochodów rybaków. „Są pieniądze na stworzenie np. wędzarni czy restauracji rybnej” – tłumaczył. „Dbamy o historię obszaru, o muzea, o ludzi, którzy chcą coś pokazać z historii rybackiej, bo wszystko się już kończy” – dodał.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby otrzymało ponad 4,487 mln euro; działa na terenie 9 gmin (m.in. Kartuzy, Chmielno, Sulęczyno, Przywidz, Sierakowice) zamieszkałych przez ponad 130 tys. osób. Prezes grupy Wojciech Okroj powiedział, że „duża część pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie inwestycji i działań w zakresie turystyki”. „Będziemy starali się zbudować to, czego najbardziej brakuje na naszym terenie, czyli sieć ścieżek rowerowych” – podał. Mają też być realizowane projekty adresowane do przedsiębiorców i rolników.

LGD to stowarzyszenia, które tworzą różne organizacje, samorządy, mieszkańcy, na określonym obszarze działania (nie mniej niż 30 tys. mieszkańców i nie więcej niż 150 tys.). (PAP)