Jak poinformował PAP w poniedziałek dyrektor WUP Tomasz Czop, dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać na programy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, które zakładają aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone również na włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane np. w warsztatach terapii zajęciowej. Na wsparcie mogą liczyć także programy integracji zawodowej prowadzone przez m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej, kluby oraz centra integracji społecznej.

O dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się m.in. samorządy lokalne, podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej czy też podmioty ekonomii społecznej.

Czop przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE w regionie powstały cztery Zakłady Aktywności Zawodowej: w Woli Żyrakowskiej, Oleszycach, Rzeszowie i Krośnie, pięć Centrów Integracji Społecznej oraz cztery Kluby Integracji Społecznej. „W ramach nowego RPO wciąż będziemy wspierać aktywną integrację społeczną” - podkreślił dyrektor rzeszowskiego WUP.

Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 29 grudnia br. w budynku podkarpackiego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Natomiast wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 21 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Ogłoszony w poniedziałek konkurs jest kolejnym, w którym pieniądze przeznaczone są na integrację osób zagrożonych ubóstwem. Na początku ubiegłego tygodnia WUP przeznaczył 60 mln zł na ten cel, jednak pieniądze w tym konkursie adresowane są do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Jedną z grup docelowych są również osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, dla których ustalono trzeci profil pomocy.

Oba konkursy są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet tego programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)