Pochodzące z dotacji UE pieniądze przekazane zostaną w ramach 23 projektów, które wyłoniono w konkursie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Programy są skierowane do osób bezrobotnych do 29. roku życia.

„Nowością jest to, że programów nie będą realizować powiatowe urzędy pracy czy ich filie w gminach i samorządach, ale hufce pracy, organizacje pozarządowe, spółki konsultingowe zajmujące się rynkiem pracy i szkoleniami. Ważną częścią przedsięwzięcia jest opieka nad młodym bezrobotnym – zaczyna się od psychologa, doradcy zawodowego, który rozpoznaje oczekiwania młodego człowieka i jego predyspozycje do wykonywania określonych prac, później oferowane jest szkolenie i pośrednictwo w znalezieniu odpowiedniego pracodawcy” - powiedział PAP marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Jak dodał, podmioty realizujące projekty będą opiekować się uczestnikami jeszcze przez trzy miesiące odbywanego w nowej pracy stażu.

Dotację w konkursie zdobyła m.in. łódzka Fundacja Razem. Jej przedstawiciele prowadzili nabór bezpośredni w mniejszych miejscowościach regionu, a także poprzez media społecznościowe.

„Proponowany przez nas program dotyczy nowoczesnych technik sprzedaży – od podstaw skutecznej sprzedaży, poprzez handel bezpośredni, skończywszy na sklepie internetowym. Pierwsze szkolenia planujemy na początku marca, docelowo obejmą 80 osób z woj. łódzkiego; niepracujących i nieuczących się” - wyjaśniła Iwona Święcicka z Fundacji Razem.

Odmienna jest oferta spółki InBit, skierowana także do osób niezarejestrowanych w PUP, tzw. biernych zawodowo.

„Osoby takie w pierwszej kolejności otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, które ma na celu ocenę możliwości, ograniczeń i potrzeb uczestnika, a także zaplanowanie jego ścieżki w projekcie. Drugim etapem jest szkolenie zawodowe dobierane indywidualnie do potrzeb. Po jego ukończeniu uczestnicy są kierowani na czteromiesięczne staże zawodowe. Nie tworzymy grup, nabór prowadzimy na bieżąco. Planujemy przyjęcie 130 osób” - podkreślił Maciej Plichta z InBit.

Zdaniem marszałka, doświadczenia Europy Zachodniej, gdzie już funkcjonują takie formy wsparcia bezrobotnych, dowodzą, że są one skuteczniejsze niż stosowane do tej pory. Pojawia się w nich czynnik motywacji, psychologii, likwidowania ograniczeń czy doskonalenia się oraz opieka w trakcie całego procesu oferowana przez kogoś, kto życzliwie pochyla się nad młodym bezrobotnym” - zaznaczył. (PAP)