Wyniki głosowania na wnioski, które mają zostać zrealizowane w przyszłym roku w ramach tzw. budżetu obywatelskiego w Opolu władze miasta podały w czwartek po południu w opolskim Centrum Dialogu Obywatelskiego w obecności kilkudziesięciu Opolan, najczęściej osób i przedstawicieli organizacji, które wnioski przygotowały. W sumie zrealizowanych w przyszłym roku ma być 29 zadań – dwa duże o wartości powyżej 50 tys. zł i 27 mniejszych o wartości do 50 tys. zł.

Opolanie głosowali od 30 września do 9 października. Do wyboru mieli łącznie 141 zadań: 87 dużych oraz 54 małe. Każdy z głosujących mógł wskazywać, oddając głos, trzy zadania duże i trzy małe. Według założeń na realizację wniosków dużych miasto zarezerwowało z ogólnej puli 2 mln zł, a na realizację małych - 0,5 mln zł.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski poinformował, że do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok przyszły zakwalifikowano dwa duże wnioski na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł. Będą to: modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej za ponad 564 tys. zł oraz budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera za 850 tys. zł. Na każdy z tych wniosków oddano po niespełna cztery tys. głosów.

Naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego działającego przy opolskim urzędzie miasta Łukasz Śmierciak wyjaśnił, że wartość trzeciego pod względem liczby oddanych głosów dużego projektu miała wynieść 1,8 mln zł. W związku z tym, że znacznie przekraczała ona pozostałe w puli na duże projekty środki, to pieniądze te – zgodnie z regulaminem – przesunięto na realizację wniosków małych. Dlatego właśnie pula na zadania małe wyniosła ostatecznie ponad 1 mln zł i można z niej będzie zrealizować w przyszłym roku 27 projektów, na które oddano najwięcej głosów.

Wśród małych projektów, które mają być zrealizowane w 2016 roku z puli budżetu obywatelskiego, będą m.in. miejska plaża w centrum nad Odrą; zakup 6 fotopułapek, dzięki którym straż miejska ma wykrywać nielegalne wysypiska śmieci; Opolski Ogród Dentrologiczny; modernizacja boiska na wyspie Pasieka; montaż elektrycznej tablicy wyników z zegarem na stadionie miejskim w Opolu; siłownie na świeżym powietrzu; murale przedstawiające 800-lecie Opola na murach przeciwpowodziowych czy utworzenie dwóch wysp lęgowych dla ochrony ptactwa na kamionce Bolko.

Pełna lista wszystkich wniosków – wraz z liczbą oddanych na nie głosów i informacją o tym, które z wniosków zostały zakwalifikowane do realizacji – została już opublikowana na stronie internetowej Opola.

Śmierciak dodał, że w sumie na wszystkie poddane ocenie wnioski oddano podczas głosowania 30 631 głosów – w tym 2870 elektronicznie, a 27 761 na papierowej karcie do głosowania. Władze Opola podkreślały, że zaintersowanie głosowaniem i budżetem było znacznie wyższe niż rok temu, gdy oddano nieco ponad 18 tys. głosów.

Ważnych głosów w tym roku było blisko 24,7 tys. Śmierciak wyjaśnił, że wśród blisko 6 tys. głosów nieważnych były takie, które oddawały osoby nieuprawnione (np. niezameldowane w Opolu lub mające mniej niż 16 lat); głosy z błędami formalnymi – np. takie na których zaznaczano więcej projektów niż można było oraz głosy oddawane wielokrotnie. „Rekordzista głosował sześć razy, a można było tylko raz. Weryfikowaliśmy to na podstawie numeru PESEL” – wyjaśnił Śmierciak.

Głosować można było w tym roku elektronicznie lub tradycyjnie - na papierowych formularzach wrzucanych do urn, które pojawiły się w 46 miejscach na terenie Opola. Swoje głosy mogły w tym roku oddawać osoby od 16. roku życia, zameldowane w Opolu na pobyt stały lub czasowy.

Tzw. budżet obywatelski to pula pieniędzy w budżecie miasta przeznaczona na realizację zadań zgłoszonych przez samych mieszkańców. W Opolu będzie on realizowany po raz drugi. Prócz Opola swoje budżety na Opolszczyźnie realizują także np. Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Prudnik, Krapkowicach czy Strzelcach Opolskich. (PAP)