Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych kolacji PO-SLD, a przeciwnych było 10 radnych PiS i jeden radny bezpartyjny.

Skarbnik miasta Piotr Tomaszewski podkreślił, że przy konstruowaniu budżetu kierowano się zasadą, aby nie dopuścić do niewykorzystania dostępnych dla miasta środków unijnych, w związku z tym zaplanowano szeroki zakres inwestycji. Zadeklarował, że w miarę wpływania dochodów deficyt zostanie zmniejszony.

Przewodniczący klubu PO Maciej Zegarski powiedział, że "jest to dobry budżet i rzetelnie przygotowany", który "jest nastawiony na mnożenie środków unijnych, ale także wrażliwy na potrzeby mieszkańców".

Zegarski podkreślił, że w budżecie zaplanowano prawie 400 mln zł na inwestycje, a wraz z inwestycjami spółek miejskich będzie to 0,5 mld zł. Przyznał, że dług miasta jest wysoki, ale dzięki rosnącej w ostatnich latach nadwyżce operacyjnej skraca się okres potrzebny na spłatę długu - z 61 lat w 2010 r. do 10 lat obecnie.

Zdaniem Ireneusza Nitkiewicza z SLD budżet jest "optymalny". "Najbardziej cieszy mnie, że ustalając wspólnie budżet położyliśmy nacisk na to, żeby był to budżet inwestycji ze środków unijnych. Każdą złotówkę będziemy pomnażali dzięki inwestycjom unijnym, bo jeżeli prześpimy ten okres, to Bydgoszcz nigdy nie będzie miastem na miarę naszych marzeń i oczekiwań" - mówił radny.

Szef klubu PiS Marek Gralik za pozytywne w budżecie uznał wyższe dochody bieżące niż wydatki bieżące, a także większą nadwyżkę operacyjną niż w 2015 r. "Zastawiające jest zaplanowanie mniejszej kwoty dochodów miasta i to o ponad 21 mln zł. O ile planuje się nieco wyższe niż w tym roku dochody bieżące, o tyle już dochody majątkowe spadają o 42 proc." - powiedział.

Gralik za niepokojące uznał wzrost deficytu do 197 mln zł, a także zwiększenie opłat za wywóz śmieci i podatków od nieruchomości.

Budżet Bydgoszczy przewiduje dochody w wysokości 1,596 mld zł, z czego dochody bieżące to 1,526 mld zł i dochody majątkowe - 70 mln zł. Główne pozycje dochodów bieżących to: dochody własne (37,6 proc.), udziały w podatkach CIT i PIT (27,3 proc.) i subwencje (22,0 proc.)

Przewidziano, że wydatki miasta wyniosą 1,793 mld zł, w tym wydatki bieżące to 1,4 mld zł i wydatki majątkowe - 392 mln zł. Największe wydatki bieżące to: oświata i wychowanie - 482 mln zł, transport i łączność - 218 mln zł, pomoc społeczna - 178 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 120 mln zł.

W budżecie zaplanowano 380 mln zł na inwestycje. Najwięcej pieniędzy przewidziano na inwestycje w dziedzinie transportu i łączności - 380 mln zł (66,1 proc.), na oświaty i wychowania - 30 mln zł (8,07 proc.) i gospodarki mieszkaniowej - 27 mln zł (7,19 mln zł).

Za kluczowe inwestycje w 2016 r. uznano: rozbudowę ulicy Kujawskiej wraz z zakupem tramwajów - 48,6 mln zł, rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej - 48, 1 mln zł, budowę szkoły w dzielnicy Fordon - 23,2 mln zł, przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej - 23 mln zł, rewitalizację dzielnicy Stary Fordon - 18,1 mln zł, budowę dróg gruntowych - 17 mln zł, budowę lodowiska - 15,6 mln zł, rewitalizację zabytkowych Młynów Rothera - 14,4 mln zł, budowę ścieżek rowerowych - 11,9 mln zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 197 mln zł zostanie sfinansowany z kredytu.

Zadłużenie na koniec 2016 r. przewidziano w wysokości 1,302 mld zł (planowane w 2015 r. - 1,106 mld zł.(PAP)