Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na renowację miejskich kamienic, rewitalizację terenów poprzemysłowych, odrestaurowanie rynków, skwerów czy wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne.

W tej sprawie samorząd województwa mazowieckiego podpisał z EBI umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA.

Inicjatywa JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) ma wspierać rozwój obszarów miejskich i ich rewitalizację, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym.

Mechanizm ten polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego Funduszu funduszy celowych. Będą one mogły zostać utworzone m.in. przez miasta lub instytucje finansowe. Pomoc może przybrać formę preferencyjnych pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych.

"To najefektywniejszy sposób wykorzystywania środków unijnych. Po zakończeniu inwestycji pieniądze są zwracane, co umożliwia ogłoszenie kolejnego konkursu, przekazanie środków na kolejny projekt (...). Pieniądze pracują wielokrotnie na rzecz regionu" – podkreślił cytowany w piątkowym komunikacie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

"Mazowsze jest piątym regionem w Polsce, który postanowił realizować z nami inicjatywę JESSICA i w sposób bardziej zrównoważony inwestować w projekty miejskie. Miasta mazowieckie mają szansę zdobyć cenne doświadczenie w przygotowywaniu opłacalnych projektów rewitalizacyjnych i energetycznych oraz ściślejszej współpracy z inwestorami prywatnymi" – ocenił szef wydziału ds. JESSICI i Funduszy Inwestycyjnych w EBI Eugenio Leanza. (PAP)

dol/ mki/