Jak informują władze miasta obecnie na terenie całego Bełchatowa przeprowadzana jest inwentaryzacja oraz pomiar oświetlenia ulicznego. Inwentaryzowanych jest ponad 5 tys. punktów świetlnych. W pierwszym etapie prac lokalizacja wszystkich lamp zostanie naniesiona na mapę GIS (Geographic Information System - Systemy Informacji Przestrzennej). Później przeprowadzone zostaną pomiary fotometryczne.

Inwentaryzacja ma pozwolić na ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia w mieście oraz wskazać możliwe prace przy jego modernizacji, m.in. wymianę opraw oświetleniowych. Wyniki badań posłużą do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji oświetlenia. Dokumentacja ma być gotowa na koniec marca tego roku.

Zdaniem prezydenta Bełchatowa Marka Chrzanowskiego modernizacja oświetlenia przyniesie miastu wiele korzyści - znaczne oszczędności oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Zastosowane zostaną nowe, energooszczędne oprawy. Wprowadzone będą dodatkowe systemy sterowania inteligentnego i wykorzystywania dodatkowych możliwości obniżania mocy. Według niego, dzięki zastosowaniu nowych źródeł światła będzie także znacznie wyższy tzw. współczynnik oddawania barw, co zwiększy bezpieczeństwo, pozwalając na lepsze rozpoznawanie kształtów i kolorów.

Projekt, na który Bełchatów otrzyma blisko 10 mln zł dofinansowania, będzie realizowany w ramach programu SOWA ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 45 procent jego wartości będzie pochodzić z dotacji NFOŚiGW, pozostała część inwestycji ma być sfinansowana przy pomocy długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec grudnia 2015 roku. (PAP)