Krzysztof Koślicki

Krzysztof Koślicki

Krzysztof.Koslicki@wolterskluwer.com

Redaktor prowadzący sekcję Podatki

Dziennikarz od lat specjalizujący się w prawie podatkowym, rachunkowości i finansach publicznych. W latach 2010-2017 redaktor naczelny serwisu podatki.biz. Wcześniej redaktor prowadzący Tygodnik Podatkowy w „Gazecie Prawnej”. Współpracował także z „Rzeczpospolitą”. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.