Jagielski Piotr

Artykuły autora

Inauguracja prac Społecznej Rady Kultury w Warszawie

Angażowanie środowisk artystycznych w animowanie życia kulturalnego stolicy jest zasadniczym celem działania powołanej w środę w Warszawie Społecznej Rady Kultury. Rada realizować będzie założenia...

13.12.2012
  1  2  3