Krzysztof Majczyk

Doradca podatkowy (nr wpisu 02880). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Finansów i Bankowości oraz Podyplomowego Studium Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Krakowie. Doktorant w Katedrze Filozofii i Etyki Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Specjalista z zakresu ekonomicznej analizy opodatkowania, przekształceń ekonomicznych przedsiębiorstw. Pełnomocnik w podatkowych postępowaniach apelacyjnych przed WSA i postępowaniach kasacyjnych przed NSA. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Michała Gruszczyńskiego w Krakowie. Autor wielu publikacji z zakresu wartości i zasad prawa podatkowego, wielopłaszczyznowego ujęcia instytucji prawnych (prawo cywilne, podatkowe, bilansowe) oraz ekonomicznej analizy instytucji podatkowych.

Artykuły autora

Ewidencja uproszczona w handlu detalicznym

Niewielkie sklepiki zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też punkty handlu detalicznego znajdujące się przy firmach o niehandlowym podstawowym profilu działalności mogą prowadzić...

25.07.2013
1  2