Magdalena Rycak

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego. Zastępca sędziego w Trybunale Administracyjnym przy Radzie Europy. Współpracuje m.in. z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz z Kancelarią Prawną PWB . Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym monografii „Wymiar i rozkład czasu pracy”.