Wsparcie dla rodzin, które borykają się z problemami mieszkaniowymi przewiduje projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. 

Jak powiedział w Sejmie wiceminister rozwoju Piotr Uściński koszty programu szacowane są na 12 mld zł do 2030 roku. - Zdecydowana większość tych kosztów to będą spłaty rodzinne. Liczymy na to, że będą się rodziły dzieci. Koszty gwarancji też będą, ale pamiętajmy, że w tej ustawie przewidujemy też prowizję. Osoby, które będą korzystały z gwarancji będą płaciły 1 proc. prowizji i te pieniądze będą służyły do obsługi tych gwarancji - wyjaśniał. Wiceminister dodał, że według szacunków resortu w  pierwszych lat działania tego rozwiązania, z kredytu skorzysta około 45 tys. rodzin rocznie, a w kolejnych latach 70 tys. rodzin rocznie.

 

Komu i na jakich zasadach BGK udzieli gwarancji

Zgodnie z projektem, kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK. Będą one udzielne do końca 2030 roku.  Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20 proc.  kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Z rozwiązania będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby samotne, ale pod warunkiem, że nie posiadają innego mieszkania. Minimalny okres spłaty gwarantowanego kredytu wyniesie 15 lat. 

Czytaj w LEX: Nowa umowa rezerwacyjna a ochrona nabywców mieszkań >

Gwarantowany  kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe. Przyjęte zostaną mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań.

  • Maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
    Upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Sprawdź w LEX: Czy można udzielić kredytu mieszkaniowego dla osoby bez zdolności kredytowej ze szczególnym zabezpieczeniem takiego kredytu?  >

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

  • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
  • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Sprawdź w LEX: Czy można udzielić kredyt mieszkaniowy z zabezpieczeniem innym niż zabezpieczenie hipoteczne? >

 


Rodzin nie stać na wkład własny

Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodą jest wkład własny. Dlatego rząd, w ramach programu Polski Ład, chce zaproponować Polakom skorzystanie z gwarantowanego przez państwo kredytu mieszkaniowego. Jak czytamy w uzasadnieniu założeń podstawowym celem rozwiązania jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, poprzez eliminację bariery braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzieleniu kredytu hipotecznego, oraz powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności, odniesione do sytuacji rodzin spłacających kredyt hipoteczny zaciągnięty w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych. W zakresie proponowanych rozwiązań projekt łączy cele polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej.

Czytaj w LEX: Ustawowe i umowne ograniczenia przenoszenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką >