Będą grzywny dla nietrzeżwych narciarzy

Zakaz korzystania z zorganizowanych terenów narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających wprowadzi nowa ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na...

04.03.2010

Osobiste stawiennictwo niepotrzebne

Zdaniem samorządu przedsiębiorców osobiste stawiennictwo w ramach toczącego się postępowania według przepisów KPA powinno być stosowane jedynie w przypadku, gdy będzie ono niezbędne dla...

04.03.2010

Zapis windykacyjny ułatwi podział spadku

Spadkodawca będzie mógł skutecznie przesądzać o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań....

04.03.2010

Sąd omówi ze stronami przebieg procesu

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym m.in. planowane jest wprowadzenie instytucji omawiania przez sąd ze stronami możliwych...

04.03.2010

Wybory lokalne po nowemu

Aby uzyskać czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych nie będzie wymagany wpis do stałego rejestru wyborców. Zmianę taką przewiduje ustawa z 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja...

04.03.2010

Rząd chce reformować, Prezydent czeka na Ustawy

Minister finansów Jacek Rostowski uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta. Podczas posiedzenia minister przedstawił pakiet czterech reform w ramach Planu Rozwoju...

03.03.2010

Były organizacje społeczne, będą pozarządowe

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym pojęcie "organizacje społeczne" zostanie zastąpione pojęciem "organizacje...

02.03.2010

Sejm uelastyczni kodeks, rząd znowu usztywni

Zniesienie sztywnego katalogu kar - 25 lat i dożywocie - za tzw. kwalifikowane zabójstwo, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu karnego, którego pierwsze czytanie odbędzie się w Sejmie 3 marca br....

02.03.2010

Ułatwienia dla stron w procesach cywilnych

Sąd cywilny będzie mógł dopuścić spóźniony wniosek lub dowód gdy stwierdzi, że opóźnienie nie nastąpiło z winy strony. Z kolei strony i uczestnicy postępowania obowiązani będą dokonywać czynności...

02.03.2010

Zmiany w VAT utrudnią życie przedsiębiorcom

Mimo zapowiedzi rządu dotyczących tworzenia prawa przyjaznego dla przedsiębiorców, przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT spowoduje powstanie kolejnych...

02.03.2010

Będzie łatwiej o odszkodowanie od Skarbu Państwa

Jeśli na skutek orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym i naprawczym zostanie wyrządzona szkoda, strona będzie mogła dochodzić jej wynagrodzenia bezpośrednio od Skarbu Państwa, w...

01.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski