Sąd omówi ze stronami przebieg procesu

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym m.in. planowane jest wprowadzenie instytucji omawiania przez sąd ze stronami możliwych...

04.03.2010

Rząd chce reformować, Prezydent czeka na Ustawy

Minister finansów Jacek Rostowski uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta. Podczas posiedzenia minister przedstawił pakiet czterech reform w ramach Planu Rozwoju...

03.03.2010

Sejm uelastyczni kodeks, rząd znowu usztywni

Zniesienie sztywnego katalogu kar - 25 lat i dożywocie - za tzw. kwalifikowane zabójstwo, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu karnego, którego pierwsze czytanie odbędzie się w Sejmie 3 marca br....

02.03.2010

Ułatwienia dla stron w procesach cywilnych

Sąd cywilny będzie mógł dopuścić spóźniony wniosek lub dowód gdy stwierdzi, że opóźnienie nie nastąpiło z winy strony. Z kolei strony i uczestnicy postępowania obowiązani będą dokonywać czynności...

02.03.2010

Zmiany w VAT utrudnią życie przedsiębiorcom

Mimo zapowiedzi rządu dotyczących tworzenia prawa przyjaznego dla przedsiębiorców, przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT spowoduje powstanie kolejnych...

02.03.2010

Były organizacje społeczne, będą pozarządowe

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym pojęcie "organizacje społeczne" zostanie zastąpione pojęciem "organizacje...

02.03.2010

Będzie łatwiej o odszkodowanie od Skarbu Państwa

Jeśli na skutek orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym i naprawczym zostanie wyrządzona szkoda, strona będzie mogła dochodzić jej wynagrodzenia bezpośrednio od Skarbu Państwa, w...

01.03.2010

Więcej kontroli ograniczy wolność gospodarczą

Środowisko przedsiębiorców negatywnie ocenia prezydencką propozycję nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłączającą de facto spod reżimu tej ustawy przeprowadzanie kontroli...

25.02.2010

Prawo o przeciwdziałaniu przemocy do poprawki

Na rozpoczynającym się 3 marca br. posiedzeniu Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która m.in. poszerza formy bezpłatnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie o...

25.02.2010

W sądach nie będzie postępowania gospodarczego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego proponuje rezygnację z odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Ma to się przyczynić do uproszczenia całej struktury procesu jako trybu postępowania...

25.02.2010

Fajerwerki mają być bezpieczne

Firmy produkujące i sprzedające wyroby pirotechniczne będą musiały zapewnić, aby spełniały one zasadnicze wymagania i potwierdzić to poprzez oznakowanie. Nowe przepisy o materiałach wybuchowych...

24.02.2010

"Stress test" w bankach. Nowe regulacje

KNF przyjęła długo oczekiwaną "Rekomendację T". Rekomendacja T jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych. Głównym celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w...

24.02.2010