Dostawcę energii zmienimy w ciągu miesiąca

Wchodząca dziś w życie nowelizacja prawa energetycznego ma ułatwić zmiany dostawców prądu. W internecie będzie można porównać oferty konkurencyjnych sprzedawców, a za przerwy w dostawie energii...

11.03.2010

Nowa ustawa ma zabezpieczyć wierzycieli

W Senacie jest już nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Według ekspertów celem wprowadzenia zmian w ustawie jest udoskonalanie procesu przekazywania informacji gospodarczych...

11.03.2010

1 proc. lepiej kontrolowany

Organizacje pożytku publicznego będą musiały raportować na co wydały środki z 1-procentowych wpłat podatników. Taki obowiązek wprowadziła obowiązująca od 11 marca br. nowelizacja ustawy o...

11.03.2010

Nowa definicja organizacji pozarządowej

Za organizacje pozarządowe należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka definicja organizacji...

11.03.2010

Celnicy zbrojni jak policja

Podobne jak w innych uzbrojonych formacjach zasady użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych określi nowe rozporządzenie przyjęte 9 marca przez rząd....

10.03.2010

Leszek Kubicki: cicha amnestia byłaby tragedią

Przez te wszystkie kampanie, ciągłe odwoływanie się do potrzeby zwiększenia surowości, krytykę liberalizmu sądów w świadomości społecznej nastąpiła szkodliwa dewaluacja parytetu jednostki surowości...

09.03.2010

Rząd nadal pracuje nad ustawą o doradcach prawnych

Minister sprawiedliwości nie rezygnuje z prac nad projektem ustawy o państwowym egzaminie prawniczym, która na rynek usług prawnych miałaby wprowadzić nowy zawód - doradców prawnych. Jak informuje...

09.03.2010

Będzie możliwość miarkowania opłat komorniczych

Możliwość złożenia wniosku o obniżenie opłaty stosunkowej od wartości wyegzekwowanego świadczenia, to jedna ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

09.03.2010

Praca ma być lepiej chroniona

Pracodawcy będą musieli zawierać umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podejmujący pierwszą pracę będą mieli udzielany urlop na bardziej przejrzystych zasadach. Inspektorzy pracy mogą zyskać...

09.03.2010

Będzie większa kontrola nad podsłuchami

Lepszą, bardziej efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjnymi organów ścigania (np. zakładaniem podsłuchów telefonicznych), które ingerują w...

09.03.2010

Przedsiębiorcy: nowelizacja KPC zbyt radykalna

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zakładający likwidację odrębnego postępowania gospodarczego. Konfederacja Pracodawców Polskich...

08.03.2010

Przystąpiliśmy do nowej konwencji o ochronie dzieci

Polska przystąpiła do międzynarodowej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. Prezydent...

08.03.2010

Jest nowy projekt systemu bezpłatnej pomocy prawnej

Resort sprawiedliwości przygotował kolejny projekt systemu pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych. - Prace są zawansowane, traktuję go priorytetowo i zakładam, że jeszcze w tym roku zostanie on...

08.03.2010

Fuzja zawodów bardziej korzystna dla radców

Nawet pobieżna lektura przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do projektu ustawy o tzw. nowej adwokaturze prowadzi do wniosku, że proponowane w nim połączenie zawodów adwokata i...

05.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski