Prostsze wnioski o dotacje dla mniejszości narodowych

Zmniejszenie liczby załączników do wniosków o dotacje, elektroniczne wypełnianie formularzy oraz rezygnacja z niektórych, wymaganych wcześniej oświadczeń, to tylko część zmian w procedurze ubiegania...

18.03.2010

Potrzebne zmiany w prawie o zgromadzeniach

Polskie prawo dotyczące zgromadzeń publicznych jest zbyt restrykcyjne i zawiera zbyt wiele ograniczeń. Dobrze więc, że jest propozycja jego nowelizacji. Jednak proponowane zmiany są zbyt skromne -...

17.03.2010

W Sejmie pakiet ustaw reformujących polską naukę

Projakościowe finansowanie instytucji naukowych, ściślejsze powiązanie nauki z sektorem gospodarczym, przejrzyste zasady zatrudniania uczonych oraz budowanie jak najlepszych warunków do rozkwitu...

17.03.2010

Zmiany w dofinasowaniu bezrobotnych

Nowe wymagania musi spełnić bezrobotny składający wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej....

17.03.2010

Rząd o nowych dowodach osobistych

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzyć ma projekt ustawy o dowodach osobistych. Nowy dowód ma być dokumentem elektronicznym, który będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód...

16.03.2010

Janusz Kochanowski: nie jestem wybieralny

Kadencja rzecznika praw obywatelskich niedługo się zakończy. Czy Janusz Kochanowski będzie starać się o drugą? Nie sądzę, abym był wybieralny. Jestem zbyt dokuczliwy i uciążliwy. Może się...

16.03.2010

Od przyszłego roku elektroniczne dowody osobiste

Od początku 2011 roku mają obowiązywać mają nowe przepisy dotyczące elektronicznego dowodu osobistego. Przyjęty 16 marca br. przez Radę Ministrów projekt ustawy o dowodach osobistych przewiduje, że...

16.03.2010

Samorząd wyda nowe uchwały

Skutkiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego jest również utrata mocy dotychczasowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowelizacja wprowadza nowe upoważnienia do...

16.03.2010

Mniej sprawozdawczości w małych firmach

Parlament Europejski zatwierdził zmiany w unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej, które pozwolą na wprowadzenie ułatwień w stosunku do mikroprzedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa będzie...

15.03.2010

Ważne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Sądowe akta mogą być tworzone i przechowywane w formie elektronicznej, pismo sądowe można będzie doręczyć także w miejscu pracy, a pismo wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie będzie...

15.03.2010

Maklerzy i doradcy odpowiedzą według starych zasad

Do odpowiedzialności dyscyplinarnej maklera i doradcy za zdarzenia zaistniałe i niezakończone przed dniem 24 października 2005 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy z 2005 r. o obrocie instrumentami...

13.03.2010

Wolontariusze nie pomogą spółdzielniom socjalnym

Wolontariusze nie będą już mogli nieodpłatnie uczestniczyć w prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności gospodarczej taką zasadę wprowadza obowiązująca od 12 marca 2010 r. nowelizacja...

13.03.2010

Organizacje społeczne uprzywilejowane

Organizacje pożytku publicznego będą uprzywilejowane przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

13.03.2010

Premier podpisze nowy regulamin rozpoznawania odwołań

Zniesienie instytucji protestu spowodowało konieczność określenia nowych zasad rozpoznawania odwołania jako podstawowego środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego....

12.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski