Będzie przegląd stawek usług regulowanych

Rzecznicy patentowi będą mogli wchodzić w spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie same możliwości będą mieli doradcy podatkowi. Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa o...

21.04.2010

Służba cywilna może stracić część przywilejów

Urzędnikom służby cywilnej trudniej będzie o awans, dłużej też będą musieli czekać na uzyskanie prawa do wydłużonego urlopu. Takie m.in. zmiany porzewiduje przygotowywana przez Kancelarię Premiera...

19.04.2010

Kancelarie zareklamują się w internecie

Adwokaci, radcowie prawni, a także lekarze i farmaceuci będą mogli przesyłać informacje handlowe o swojej działalności drogą e-mailową. Administratorzy internetowi nie poniosą odpowiedzialności za...

19.04.2010

Więcej praw dla pracowników upadających firm

Gdy sąd zagraniczny ogłosi upadłość grupy kapitałowej w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, jego pracownicy będą mogli otrzymać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych...

19.04.2010

Przedsiębiorcy wolą oświadczenia od zaświadczeń

Zastępowanie wymaganych od podatnika zaświadczeń oświadczeniami oraz złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe nieumyślne, bezskutkowe lub o mniejszej społecznej szkodliwości, to dobre propozycje...

19.04.2010

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Nowe zasady zwalniania uczestników postępowania cywilnego od kosztów pomocy prawnej wprowadza obowiązująca od 19 kwietnia br. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.

19.04.2010

Większy dostęp cudzoziemców do polskiej oświaty

Nowe rozporządzenie MEN zapewnia osobom nie będącym obywatelami polskimi korzystanie z nauki i opieki w publicznych przedszkolach oraz w publicznych szkołach i placówkach na warunkach dotyczących...

18.04.2010

Nie ma przepisów o podnoszeniu kwalifikacji

Obecnie nie ma regulacji prawa pracy, które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 10 kwietnia br. straciły moc...

16.04.2010

Podatnik ma być lepiej poinformowany

Organ podatkowy, przekazując sprawę organowi odwoławczemu zobowiązany będzie już nie tylko do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych przez stronę zarzutów, ale też i do poinformowania strony...

15.04.2010

Marszałek podpisał pierwsze ustawy

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawuje obowiązki głowy państwa, podpisał 14 kwietnia br. pięć pierwszych ustaw, m.in. nowelizację ustawy o PIT,...

15.04.2010

Ustawa o IPN będzie podpisana po konsultacjach

Pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski jeszcze nie wie, czy podpisze nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Prowadzi w tej sprawie konsultacje, ale chciałby uniknąć chaosu...

15.04.2010

Kodeks karny stanie na straży środowiska

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub...

14.04.2010

Tryb wyborczy do wznowienia

Postępowanie zakończone w szybkim trybie wyborczym będzie można wznowić na drodze cywilnej proponuje Senat. Odpowiednie zmiany miałyby być wprowadzone do ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu oraz...

14.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski