Komisje sejmowe zajmą się zmianami w CBA

Sejm odesłał do prac w komisjach rządowy projekt nowelizacji ustawy o CBA. Jest on realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r., który zakwestionował niektóre zapisy ustawy, m.in. o...

08.07.2010

Pistolet kupisz legalnie w internecie.

Broń i amunicję będzie można kupować przez internet. Nawet za granicą. Ale będzie można ją odebrać tylko w siedzibie operatora pocztowego. A pozwolenie na broń nadal będzie potrzebne....

08.07.2010

Fotoradar za zgodą Inspekcji Transportu Drogowego

Fotoradary będą umieszczane tylko w miejscach, gdzie rzeczywiście prędkość jest przyczyną wypadków drogowych. Po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego pierwsze czytanie...

08.07.2010

Kontrowersje wokół zmian w kosztach egzekucyjnych

Opracowane przez Ministerstwo Finansów Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (projekt z 25 maja 2010 r.) budzą liczne zastrzeżenia i wątpliwości. W...

08.07.2010

Będą zmiany w gospodarce odpadami

Nowe zasady gospodarowania odpadami, a także nowe definicje, takie jak: bioodpady, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, przetwarzanie, przewidują przyjęte 8 lipca br. przez Radę Ministró...

08.07.2010

Więcej prac dla cudzoziemców

Katalog prac, które mogą być wykonywane przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę został rozszerzony. Jest to konsekwencją wejścia w życie w dniu 7 lipca 2010 r....

07.07.2010

Więcej praw dla pasażerów na lądzie i morzu

Od 2012 roku osoby podróżujące transportem wodnym uzyskają więcej praw. Dzięki rozporządzeniu, przyjętemu 6 br. przez Parlament Europejski, pasażerowie otrzymają możliwość rekompensaty za opóźnienia,...

07.07.2010

Sejm pracuje nad ustawą o CBA. GIODO protestuje

Rezygnację z definicji korupcji oraz powołanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnomocnika, który odpowiadałby za kontrolę gromadzonych w Biurze danych wrażliwych, zakłada m.in. rządowy projektu...

07.07.2010

Sejm zajmie się zmianami w ustawie o CBA

Rezygnacja z definicji korupcji oraz powołanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnomocnika, który będzie odpowiadał za kontrolę gromadzonych tam wrażliwych danych - to najważniejsze zmiany w...

07.07.2010

Muzea nie zabronią już fotografowania eksponatów

Muzea nie mogą zakazać fotografowania eksponatów, a także pobierać dodatkowych opłat za fotografowanie obrazów, rzeźb i innych przedmiotów wystawionych w salach ekspozycyjnych. Takie są skutki...

07.07.2010

Rząd ustalił liczebność armii

Siły Zbrojne RP pod koniec grudnia 2011 r. będą liczyły 115,5 tys. stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych. Poza tym przewiduje się 4,5 tys. kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych,...

07.07.2010

Nowy pomysł na ochronę wierzycieli

Urealnienie ochrony wierzyciela poprzez uzyskanie przez niego zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej albo poręczenia, przewiduje...

07.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski