Korzystne zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

Od 1 lipca br. obowiązuje nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej wprowadzająca zrównanie praw podatnika z organami w zakresie naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz możliwość...

14.07.2010

E-ustawy i rozporządzenia będą bezpieczne w sieci

Rocznie notuje się kilkanaście ataków hakerów na rządowe witryny internetowe. Ataki są możliwe m.in. dlatego, że w wielu instytucjach rządowych używa się np. zdezaktualizowanego oprogramowania....

14.07.2010

Porządkująca nowelizacja, zagrożenia realne

W ustawie o zamówieniach publicznych określenie organ administracji rządowej zastąpić ma organ władzy publicznej. Według rządu to tylko zmiana porządkująca. Według przedsiębiorców jak najbardziej...

14.07.2010

Za stalking do trzech lat więzienia

Uporczywe nękanie, czyli stalking, będzie zagrożony karą do trzech lat więzienia. Wpisanie takiego przestępstwa do Kodeksu karnego z zagrożeniem taką właśnie karą, zapowiedzieli we wtorek 13 lipca...

13.07.2010

Premier wydał nowy wykaz gmin i powiatów

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw ukazało się w Monitorze Polskim nr 48, poz. 65....

13.07.2010

Nowe obowiązki rzeczników konsumentów

Komisja Europejska chce żeby organy państw członkowskich UE odpowiedzialne za ochronę konsumentów gromadziły dodatkowe dane o zgłaszanych skargach i zapytaniach. KE przygotowała specjalne zalecenia w...

13.07.2010

Międzynarodowy sukces kancelarii Wardyński

W rankingu Whos Who Legal 2010 kancelaria Wardyński i Wspólnicy po raz trzeci z rzędu została ogłoszona polską firmą prawniczą roku. (na zdjęciu Tomasz Wardyński)...

13.07.2010

Niejasny przepis o nowym ubezpieczeniu lekarzy

Zapis w rozporządzeniu dotyczącym nowego obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy i lekarzy dentystów jest nieprecyzyjny i niejasny - ocenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz. Nie...

12.07.2010

Polski sąd dopasuje zagraniczny wyrok

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. Chce, by polski sąd, przejmując do wykonania karę osoby wydanej w drodze europejskiego...

11.07.2010

SWIFT uchwalony, ale nadal nie chroni danych

Parlament Europejski zaakceptował porozumienie UE-USA o przekazywaniu danych bankowych SWIFT, po tym jak poprzednią umowę odrzucił w lutym, wskazując na niewystarczającą ochronę prywatności obywateli...

09.07.2010

Ustawa przeciwpowodziowa do podpisu

Sejm przyjął 8 lipca br. część redakcyjnych i porządkujących poprawek Senatu do ustawy ułatwiającej wykup gruntów na cele przeciwpowodziowe. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta....

09.07.2010

Adwokat też ma prawo do obrony

Minister sprawiedliwości nie będzie mógł nakazywać wszczęcia postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi i radcy prawnemu. Projekt nowelizacji ustaw regulujących wykonywanie tych...

09.07.2010

Będą zmiany w gospodarce odpadami

Nowe zasady gospodarowania odpadami, a także nowe definicje, takie jak: bioodpady, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, przetwarzanie, przewidują przyjęte 8 lipca br. przez Radę Ministró...

08.07.2010