MF: fikcyjne rozwody nie będą opłacalne

Ministerstwo Finansów chce uściślenia definicji samotnego rodzica. Jeśli Sejm jesienią przegłosuje projekt nowelizacji prawa podatkowego, to przestaną się opłacać fikcyjne rozwody dla uzyskania...

23.08.2010

Nowe usługi medialne wymagają nowej regulacji

Zasady i warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie radiowych i telewizyjnych usług medialnych oraz podział kompetencji pomiędzy organami państwa w zakresie nadzoru i...

22.08.2010

Ustawa o doradcach prawnych coraz bardziej realna

Pod obrady sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka trafił 17 sierpnia br. poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Podstawowym celem proponowanej regulacji jest...

21.08.2010

Stypendia mniej opodatkowane

Stypendia, na przykład sportowe i edukacyjne, ufundowane przez samorządy i organizacje pożytku publicznego, mają być zwolnione z podatku do 3.800 złotych rocznie. Obecnie podatek jest obliczany...

21.08.2010

Województwa i powiaty legalnie wesprą małe firmy

Dopuszczenie udziału kapitałowego samorządu województwa i samorządu powiatowego w funduszach poręczeniowych i pożyczkowych, czyli jednoznaczne sformułowanie przepisu dopuszczającego tworzenie lub...

19.08.2010

Spółka wg ustawowego wzorca w 24 godz.?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort sprawiedliwości do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący rejestracji spółki z o.o. według...

19.08.2010

Rząd zapowiada jesienne przyspieszenie legislacyjne

Szef doradców premiera Michał Boni zapowiedział, że do początku października rząd przygotuje trzy pakiety projektów ustaw. Jeden - dotyczący budżetu i reformy finansów publicznych - zostanie...

19.08.2010

Ulga internetowa nie tylko w miejscu zamieszkania

Z ustawy o PIT ma zniknąć zapis mówiący, że odliczenie wydatków na internet jest możliwe tylko wtedy, jeżeli z sieci korzysta się w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że ulgę odliczą także ci, którzy...

19.08.2010

Stalking trafi do kodeksu

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pracuje nad szczegółami regulacji nowego przestępstwa, jakie pojawić się ma w naszym kodeksie karnym. Dotyczy to stalkingu, czyli uporczywego, złośliwego...

19.08.2010

Kurator sprawdzi skazanego na odległość

Kurator sądowy nadzorujący skazanego, który odbywa karę pozbawienia wolności we własnym domu, sam zdecyduje, czy istnieje potrzeba spotykania się z odbywającym karę.

18.08.2010

Mniej biurokracji w międzynarodowych usługach

Usługodawcy działający na międzynarodowych rynkach mogą spodziewać się zmniejszenia ciążących na nich obowiązków dotyczących przekazywania organom państwa stałego prowadzenia działalności albo...

18.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski