Doręczanie pism sądowych na nowych zasadach

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia określającego. szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych...

31.08.2010

500 zł kary za wyrzucanie baterii do śmietnika

Od dziś Inspekcja Ochrony Środowiska może ukarać mandatem 500 zł za wyrzucenie baterii czy akumulatora do śmietnika. Nowe przepisy nadają Inspekcji także szereg innych uprawnień.

31.08.2010

Administrację zredukują ustawą?

Rząd chce wrócić do zamiaru ograniczenia zatrudnienia w administracji publicznej. Pomysł ustawy ograniczającej o 10 proc. liczbę etatów w urzędach i agencjach rządowych był rozważany kilka miesięcy...

31.08.2010

Rząd przygotował nowelizację prawa wodnego

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powodzi, związanych z nią strat w gospodarce i szkód w środowisku naturalnym, to główne cele przyjętego 31 sierpnia br. przez Radę Ministrów projektu zmian w...

31.08.2010

Rząd we wtorek o Prawie wodnym

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa wodnego. Celem zmian jest przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy w sprawie oceny ryzyka...

30.08.2010

Zamiast elektronicznego podpisu "zaufany profil"

Za kilka miesięcy osoby pragnące załatwiać sprawy urzędowe przez internet nie będą musiały kupować elektronicznego podpisu. Zastąpi go "zaufany profil", czyli konto w specjalnie utworzonej bazie, za...

30.08.2010

Komornik odmówi wszczęcia egzekucji

Wybrany komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, podjęcia innych czynności w zakresie ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone poza...

30.08.2010

Nowi sędziowie w Sądzie Najwyższym

Prezydent RP powołał na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego trzy nowe osoby. Są to: Marta Romańska, Barbara Skoczkowska i Zbigniew Puszkarski. Uzupełnią oni skład Izby Karnej i Cywilnej.

30.08.2010

Rząd zajmie się przepisami o równym traktowaniu

Przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ma być jednym z tematów jutrzejszego...

30.08.2010

Wojewoda ustali wysokość odszkodowania

Odszkodowania za grunty wywłaszczane pod budowle przeciwpowodziowe będą wypłacane już po rozpoczęciu inwestycji. Jeżeli właściciel bez problemu wyda nieruchomość, odszkodowanie będzie wyższe o 5...

30.08.2010

KIG: skończyć z monopolem na rynku pocztowym

Polski rynek usług pocztowych wymaga pełnego otwarcia dla prywatnych firm, monopol Poczty Polskiej może przynieść gospodarce i samej Poczcie więcej szkód niż przystąpienie do konkurencyjnej walki o...

30.08.2010

Epileptyk nie dostanie prawa jazdy, cukrzyk warunkowo

Chorzy na cukrzycę, chcący kierować pojazdami, będą musieli m.in. przedstawić opinię diabetologa. Osoby, u których w ciągu ostatnich dwóch lat stwierdzono atak padaczki, nie otrzymają prawa jazdy -...

30.08.2010

Usuwanie pojazdów zadaniem własnym powiatów

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, należeć będzie do zadań własnych powiatu. Starosta będzie realizować te zadania przy pomocy powiatowych jednostek...

29.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski