Zbiorczy dokument potwierdzi zapłatę akcyzy

Autoryzowane salony sprzedaży samochodów będą mogły w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia dużej partii samochodów osobowych posługiwać się kopiami zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę...

02.09.2010

Większa kontrola nad CBA i jego danymi

Od dzisiaj CBA ma nowe definicje korupcji i ściślejsze zasady gromadzenia danych Większy będzie też nadzór Sejmu nad działalnością tej służby. To główne zmiany w ustawie o Centralnym Biurze...

02.09.2010

Nowe warunki przetargu na prowadzenie kasyna

Wprowadzenie nowych kryteriów oceny ofert przetargowych, przez co stworzenie warunków, w których wyłonienie najkorzystniejszej oferty następowałoby w czytelny i łatwo weryfikowalny sposób, to główny...

02.09.2010

Wzrośnie akcyza na papierosy

Stawki podatku akcyzowego w przyszłym roku będą zależeć od kursu euro z 1 października br. W przyjętych 31 sierpnia br. przez rząd założeniach wstępnie przewiduje się, że od 1 stycznia 2011 r. stawki...

01.09.2010

Powstaje prawo antydyskryminacyjne w Polsce

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy wynikające z unijnych dyrektyw dotyczących równego traktowania. Projekt, opracowany pod kierunkiem pełnomocnik...

01.09.2010

Rząd szykuje "dziesiątkowanie" urzędów

Rząd chce w przyszłym roku zwolnić co dziesiątego urzędnika. Zapowiada też skracanie czasu pracy i obniżanie pensji. Specjalna ustawa, która umoźliwi takie cięcia, ma przynieść ok. 1 mld zł...

01.09.2010

Będą uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany w prawie, które mają uprościć zasady zatrudniania w Polsce obywateli państw sąsiadujących oraz objetych tzw. partnerstwem na rzecz...

31.08.2010

Doręczanie pism sądowych na nowych zasadach

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia określającego. szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych...

31.08.2010

500 zł kary za wyrzucanie baterii do śmietnika

Od dziś Inspekcja Ochrony Środowiska może ukarać mandatem 500 zł za wyrzucenie baterii czy akumulatora do śmietnika. Nowe przepisy nadają Inspekcji także szereg innych uprawnień.

31.08.2010

Administrację zredukują ustawą?

Rząd chce wrócić do zamiaru ograniczenia zatrudnienia w administracji publicznej. Pomysł ustawy ograniczającej o 10 proc. liczbę etatów w urzędach i agencjach rządowych był rozważany kilka miesięcy...

31.08.2010

Rząd przygotował nowelizację prawa wodnego

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powodzi, związanych z nią strat w gospodarce i szkód w środowisku naturalnym, to główne cele przyjętego 31 sierpnia br. przez Radę Ministrów projektu zmian w...

31.08.2010

Rząd we wtorek o Prawie wodnym

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa wodnego. Celem zmian jest przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy w sprawie oceny ryzyka...

30.08.2010