Staż i egzamin lekarski do likwidacji

Likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Został już...

07.09.2010

Nowe przestępstwa w kodeksie

Udział w masowym zamachu, publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, dopuszczenie do zbrodni przeciwko ludzkości przez niedopełnienie obowiązku należytej kontroli - takie m.in....

07.09.2010

Prostsze opłaty za składowanie odpadów

Od poczatku przyszłego roku wejdzie w życie nowy, uproszczony system opłat za składowanie odpadów. Będą obowiązywały tylko cztery stawki i generalnie postępowanie ma być łatwiejsze. Projektowane...

07.09.2010

Rząd zmienia zasady prywatyzacji i komercjalizacji

Bardziej elastyczne oszacowanie wartości spółek, szerzej stosowane aukcje publiczne, sprzedaż akcji i udziałów Skarbu Państwa na tzw. platformie transakcyjnej, a także wprowadzenie mechanizmu...

07.09.2010

Inspektor skarbowy zastosuje środki przymusu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie środków przymusu bezpośredniego, stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

07.09.2010

Ekologia opóźni i podroży budowy

Więcej inwestycji ma mieć decyzję środowiskową. Będą je musieli uzyskiwać także deweloperzy dla osiedli. Takie zmiany wejdą w życie już od 15 listopada....

07.09.2010

Kosmetyczne zmiany w formach wychowania przedszkolnego

Z dniem 1 września 2010 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, które...

07.09.2010

Inspekcja od broni chemicznej sprawdzi także Polskę

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium RP. Będzie to pierwszy akt...

07.09.2010

Nowe zasady oznaczania informacji niejawnych

Od początku przyszłego roku obowiązywać będą nowe zasady umieszczania na dokumentach klauzul tajności. Będą informacje: ściśle tajne, tajne, poufne albo zastrzeżone....

06.09.2010

Skarbówka po liftingu

Od 1 lipca tego roku obowiązuje nowelizacja Ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Co zmiany, postulowane od dawna przez Ministerstwo Finansów zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Czy...

06.09.2010

Stadionowy chuligan stawi się na komisariacie

Już od jutra trzeba będzie pojawić się pod groźbą kary w miejscowym komisariacie podczas meczu, jeżeli sąd wydał takie polecenie pseudokibicowi, który ma zakaz udziału w imprezach masowych....

06.09.2010

Odszkodowanie od szpitala bez procesu?

Poszkodowani przez lekarzy dostaną pieniądze szybciej, jeśli nie pójdą do sądu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian ustawy o prawach pacjenta, w którym proponuje alternatywny wobec...

06.09.2010

Deptanie miejskiej zieleni nie będzie karalne

Najnowsze zmiany w kodeksie wykroczeń mają na celu dopuszczenie korzystania z terenów zielonych przeznaczonych na cele rekreacji, bez groźby ukarania za deptanie zieleni. Ustawa z 22 lipca 2010 r. o...

05.09.2010

Za handel ludźmi będą surowe kary

Brak w kodeksie karnym definicji handlu ludźmi powodował, że sądy często nie skazywały za to przestępstwo. Nowelizacja wchodząca w życie 8 września ma to zmienić. Definiuje ona, na czym polega handel...

05.09.2010

Centra Integracji Społecznej zreformowane

Centra Integracji Społecznej i Zakłady Aktywności Zawodowej to zbyt ważne jednostki, by można je zlikwidować w związku ze zmianami w finansach publicznych. W tym celu ustawodawca wprowadził...

04.09.2010

Mandaty także na osiedlu

Od dziś policja i straż miejska mogą karać za wykroczenia popełniane przez kierowców w strefach ruchu, które obejmą większość dróg wewnętrznych. Zmiany w Kodeksie drogowym dotyczą m.in. dróg i...

04.09.2010

Mieszkańcy zmienią granice gminy

Posłowie chcą wzmocnić rolę mieszkańców w procesie zmiany granic samorządów. W ustawie o samorządzie gminnym ma się znaleźć zapis, który w praktyce pozwala lokalnej społeczności zainicjować procedurę...

03.09.2010