MS: sprawy gospodarcze według zwykłej procedury

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział w środę na spotkaniu z przedsiębiorcami zniesienie odrębnej procedury rozpatrywania spraw gospodarczych. Zaznaczył, że likwidacja procedury...

09.09.2010

Mało chętnych do zawodu asystenta

Asystentów jest w sumie w kraju w sądach i prokuraturach ponad 6 tysięcy. Instytucja zbiera dobre opinie, a brakuje chętnych do pracy, wielu asystentów odchodzi do innych zawodów prawniczych....

09.09.2010

Emeryt nie popracuje. Rencista zarobi więcej

Resort pracy podtrzymuje propozycję likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy. Równocześnie chce znieść limity dorabiania dla rencistów....

09.09.2010

Więcej zadań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozszerzenie zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzenie efektywnych rozwiązań, uwzględniających działania interwencyjne w przypadku zagrożenia niewypłacalnością banków krajowych,...

09.09.2010

Łatwiej będzie poprawiać infrastrukturę rolną

Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza dotyczących obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego...

09.09.2010

Gotowy jest projekt ustawy podwyższającej VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący podwyżkę stawek tego podatku, jest gotowy. Resort finansów opublikował go w czwartek na stronie internetowej. Zmiany mają dać budżetowi ok. 6,2 mld zł....

09.09.2010

Definicja handlu ludźmi potrzebna w kodeksie karnym

Wydawało się, że brak definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym jest tylko problemem pozornym, gdyż definicja taka jest zawarta m.in. w Protokole ONZ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za...

08.09.2010

Państwo zachęca do inwestowania w pracowników

Zachęcenie pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w okresie spowolnienia gospodarczego oraz ograniczenie poziomu planowanych zwolnień pracowników, to główne cele nowego rozporządzenia ministra...

08.09.2010

Poprawka w przepisach o paczkowaniu towarów

Rada Ministrów przyjęła 7 września br. projekt zmiany w ustawie o towarach paczkowanych, który poprawia błąd powstały na etapie prac legislacyjnych w Senacie....

08.09.2010

Ustawa zdefiniuje infrastrukturę krytyczną

Obiekty budowlane oraz urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców,...

08.09.2010

PO: w ramach ofensywy legislacyjnej ponad 40 ustaw

Ponad 40 ustaw ma trafić do Sejmu do połowy listopada w ramach ofensywy legislacyjnej Platformy Obywatelskiej. Na pierwszym, powakacyjnym posiedzeniu Sejmu PO przedstawi ustawy z "pakietu...

08.09.2010

E-administracja doczeka się regulacji prawnej

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Na te...

08.09.2010

Staż i egzamin lekarski do likwidacji

Likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Został już...

07.09.2010

Zaprezentowano projekt ubezpieczenia opiekuńczego

Polskie społeczeństwo będzie się starzeć najszybciej w Europie, stąd konieczność wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia opiekuńczego i zapewnienia opieki osobom niesamodzielnym. We wtorek...

07.09.2010

Nowe przestępstwa w kodeksie

Udział w masowym zamachu, publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, dopuszczenie do zbrodni przeciwko ludzkości przez niedopełnienie obowiązku należytej kontroli - takie m.in....

07.09.2010

Prostsze opłaty za składowanie odpadów

Od poczatku przyszłego roku wejdzie w życie nowy, uproszczony system opłat za składowanie odpadów. Będą obowiązywały tylko cztery stawki i generalnie postępowanie ma być łatwiejsze. Projektowane...

07.09.2010

Rząd zmienia zasady prywatyzacji i komercjalizacji

Bardziej elastyczne oszacowanie wartości spółek, szerzej stosowane aukcje publiczne, sprzedaż akcji i udziałów Skarbu Państwa na tzw. platformie transakcyjnej, a także wprowadzenie mechanizmu...

07.09.2010

Inspektor skarbowy zastosuje środki przymusu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie środków przymusu bezpośredniego, stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

07.09.2010