UE: nowa dyrektywa ma wpłynąć na rozwój kolei

Zwiększenie konkurencji na rynku kolejowym, zwiększenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz udoskonalenie ram inwestycyjnych dotyczących transportu kolejowego - to cel nowej dyrektywy,...

21.09.2010

Mniejsze wymagania dla domów maklerskich

Bardziej korzystne rozwiązania dotyczące niektórych wymogów kapitałowych domów maklerskich wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja rozporządzenia....

21.09.2010

Zakłady pracy chronionej będą płacić podatki

Zakłady pracy chronionej nie będą zwolnione od opłat lokalnych i podatków - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...

21.09.2010

Ograniczenie władzy ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości będzie mógł wydać polecenie wszczęcia postępowania w sprawie adwokata, ale musi być ono poprzedzone dochodzeniem zanim trafi przed sąd dyscyplinarny korporacji. Sejmowa...

21.09.2010

Także dla syndyków tylko pisemny egzamin

We wtorek 21 września br. w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o licencji syndyka.

21.09.2010

Rusza ofensywa legislacyjna PO

Pakiet społeczno-cywilizacyjny obejmuje kilka ustaw i kluczowe dla tego pakietu są trzy ustawy - tzw. ustawa żłobkowa, ustawa o opiece zastępczej oraz ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego -...

21.09.2010

Prezydent powołał Łukasza Bojarskiego do KRS

Prezydent Bronisław Komorowski przyjął rezygnację sędzi Ewy Stryczyńskiej z członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa i powołał na to miejsce Łukasza Bojarskiego. Bojarski jest prawnikiem, ekspertem...

21.09.2010

Projekt ustawy o VAT ma wady prawne?

Zmiany nie spowodują skutków mających istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość - tak napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma podnieść m.in. z 22...

21.09.2010

Obserwatorzy przyjrzą się pracy KRS

Na pierwsze czytanie w Sejmie czeka projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Jeśli zostanie uchwalona, zmienione zostaną przepisy uznane w ubiegłym roku za sprzeczne z konstytucją. Projekt...

20.09.2010

Łatwiejszy dostęp do poręczeń dla przedsiębiorców

Uzyskanie przez przedsiębiorców łatwiejszego dostępu do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poręczeń stanowi główny cel rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

20.09.2010

Studenci znów będą taniej jeździć koleją

Od 1 stycznia 2011 r. ulga dla studentów na przejazdy pociągami wyniesie 49 lub 51 proc. zamiast obecnych 37 proc. Rząd prowadzi przyspieszone prace legislacyjne nad podwyższeniem ulg dla studentów...

20.09.2010

Ostatnie nominacje sędziowskie są niezgodne z prawem?

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o kandydatach na sędziów, w których podejmowaniu brała udział Ewa Stryczyńska, są nieważne. Jej kadencja w Krajowej Radzie upłynęła bowiem 10 lipca 2010 r. Wszystkie...

20.09.2010

Gdy niebezpieczne substancje grożą poważną awarią

Zakłady, w których istnieje ryzyko awarii z powodu przechowywania groźnych substancji, muszą informować m.in. szkoły i szpitale o sposobie zachowania się w razie katastrofy Wchodząca dziś w życie...

20.09.2010

Minister: nie planujemy likwidacji sądów rodzinnych

Projektowane zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nie oznaczają, że planowana jest likwidacja sądownictwa rodzinnego w Polsce. Pojawiające się w tym zakresie obawy są nieuzasadnione...

20.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski