Rusza ofensywa legislacyjna PO

Pakiet społeczno-cywilizacyjny obejmuje kilka ustaw i kluczowe dla tego pakietu są trzy ustawy - tzw. ustawa żłobkowa, ustawa o opiece zastępczej oraz ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego -...

21.09.2010

Projekt ustawy o VAT ma wady prawne?

Zmiany nie spowodują skutków mających istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość - tak napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma podnieść m.in. z 22...

21.09.2010

Prezydent powołał Łukasza Bojarskiego do KRS

Prezydent Bronisław Komorowski przyjął rezygnację sędzi Ewy Stryczyńskiej z członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa i powołał na to miejsce Łukasza Bojarskiego. Bojarski jest prawnikiem, ekspertem...

21.09.2010

Obserwatorzy przyjrzą się pracy KRS

Na pierwsze czytanie w Sejmie czeka projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Jeśli zostanie uchwalona, zmienione zostaną przepisy uznane w ubiegłym roku za sprzeczne z konstytucją. Projekt...

20.09.2010

Łatwiejszy dostęp do poręczeń dla przedsiębiorców

Uzyskanie przez przedsiębiorców łatwiejszego dostępu do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poręczeń stanowi główny cel rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

20.09.2010

Studenci znów będą taniej jeździć koleją

Od 1 stycznia 2011 r. ulga dla studentów na przejazdy pociągami wyniesie 49 lub 51 proc. zamiast obecnych 37 proc. Rząd prowadzi przyspieszone prace legislacyjne nad podwyższeniem ulg dla studentów...

20.09.2010

Ostatnie nominacje sędziowskie są niezgodne z prawem?

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o kandydatach na sędziów, w których podejmowaniu brała udział Ewa Stryczyńska, są nieważne. Jej kadencja w Krajowej Radzie upłynęła bowiem 10 lipca 2010 r. Wszystkie...

20.09.2010

Gdy niebezpieczne substancje grożą poważną awarią

Zakłady, w których istnieje ryzyko awarii z powodu przechowywania groźnych substancji, muszą informować m.in. szkoły i szpitale o sposobie zachowania się w razie katastrofy Wchodząca dziś w życie...

20.09.2010

Minister: nie planujemy likwidacji sądów rodzinnych

Projektowane zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nie oznaczają, że planowana jest likwidacja sądownictwa rodzinnego w Polsce. Pojawiające się w tym zakresie obawy są nieuzasadnione...

20.09.2010

Od jutra można już chodzić po trawnikach

Właściciele i zarządcy terenów zielonych będą mogli wyznaczać miejsca, które mieszkańcy będą mogli wykorzystywać w celach rekreacyjnych. 20 września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń,...

19.09.2010

Lepsza ochrona prawna turystów

Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek - to niektóre zmiany w ustawie o usługach...

18.09.2010

Nowe zasady wprowadzania na rynek wyrobów medycznych

Wyroby medyczne to narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, które są stosowane w diagnostyce czy celach terapeutycznych. Zgodnie z wchodząca dziś w życie ustawą,...

18.09.2010

Większy nadzór marszałka nad turystyką

Wchodząca dziś w zycie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyznaje marszałkowi województwa nowe kompetencje w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. Nadal będzie on...

17.09.2010