Monopol Poczty Polskiej jeszcze przez trzy lata

Ministerstwo Infrastruktury przesłało pod obrady Rady Ministrów założenia do nowej ustawy o prawie pocztowym. Przewidują one m.in., że monopol Poczty Polskiej potrwa do 2013 roku, a operatorem...

23.09.2010

Także ojciec chroniony przed dłuższą pracą

Młody ojciec nie będzie mógł pracować dłużej niż osiem godzin dziennie. Zmiana dotyczy na razie tylko administracji, gdzie nie tylko urzędniczki, ale także urzędnicy (ojcowie) będą chronieni przed...

23.09.2010

KRS: mandat sędzi Stryczyńskiej jeszcze nie wygasł

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa mandat powołanej do Rady przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ewy Stryczyńskiej wygaśnie po trzech miesiącach od zaprzysiężenia nowego prezydenta, czyli 6 listopada....

23.09.2010

Agencja nie oceni warunków świadczeń medycznych

Wchodzące dziś w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogranicza m.in. zakres oceny, której dokonuje Agencja Oceny Technologii Medycznych oraz...

23.09.2010

Będzie kolejna ustawa dotycząca "dopalaczy"

Całkowity zakaz reklamy tzw. dopalaczy oraz ograniczenie obrotu tymi produktami - to główne założenia projektu ustawy autorstwa Lewicy, który sejmowa komisja ustawodawcza skierowała w czwartek do...

23.09.2010

Sejm: kluby za zmianami w ustawie o danych osobowych

Wszystkie kluby opowiedziały się w środę w Sejmie za zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, poszerzającej kompetencje GIODO. To prezydencki projekt ustawy, złożony w Sejmie przed trzema...

22.09.2010

Od 2011 roku ruszy unijny nadzór finansowy

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził w środę pakiet przepisów o unijnym nadzorze finansowym, który dzięki wczesnemu ostrzeganiu i wiążącym decyzjom na poziomie UE ma zapobiec powtórce...

22.09.2010

Trzech Króli będzie dniem wolnym

Cztery z trzech klubów parlamentarnych (PO, PiS i PSL) zgadzają się na to, by 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, był dniem wolnym od pracy. Pracodawcy konsekwentnie krytykują ten projekt.

22.09.2010

Sp. z o.o. - szybciej, łatwiej, taniej

Resort sprawiedliwości przygotował pakiet projektów, który ma wpłynąć na szybkość, łatwość i obniżenie kosztów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością....

22.09.2010

Mniej protokołów w zamówieniach publicznych

Jasność, czytelność, łatwość w wypełnianiu, swoboda co do formy oraz mniejsza liczba wzorów, to podstawowe cele, które przyświecają prawodawcy w tworzeniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu...

21.09.2010

UE: nowa dyrektywa ma wpłynąć na rozwój kolei

Zwiększenie konkurencji na rynku kolejowym, zwiększenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz udoskonalenie ram inwestycyjnych dotyczących transportu kolejowego - to cel nowej dyrektywy,...

21.09.2010

Mniejsze wymagania dla domów maklerskich

Bardziej korzystne rozwiązania dotyczące niektórych wymogów kapitałowych domów maklerskich wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja rozporządzenia....

21.09.2010

Zakłady pracy chronionej będą płacić podatki

Zakłady pracy chronionej nie będą zwolnione od opłat lokalnych i podatków - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...

21.09.2010

Ograniczenie władzy ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości będzie mógł wydać polecenie wszczęcia postępowania w sprawie adwokata, ale musi być ono poprzedzone dochodzeniem zanim trafi przed sąd dyscyplinarny korporacji. Sejmowa...

21.09.2010

Także dla syndyków tylko pisemny egzamin

We wtorek 21 września br. w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o licencji syndyka.

21.09.2010