Firmy będą musiały zrównać płace zleceniobiorcom

Nowa ustawa o równym traktowaniu przerzuci na przedsiębiorców ciężar udowodnienia, że nie dyskryminowali zleceniobiorców. Tak jak w przypadku sporów z pracownikami. Projekt ustawy o wdrożeniu...

30.09.2010

Mieszkańcy będą mogli żądać zmian granic gmin

Rada gminy będzie miała obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie rozporządzenia tworzącego, łączącego, dzielącego bądź znoszącego gminę oraz ustalającego jej granice, jeżeli opowiedzą się za tym...

30.09.2010

W Sejmie ruszają prace nad reformą polskich uczelni

Od 6 października ruszą w Sejmie prace nad reformą polskich uczelni. Proponowane przez rząd ustawy mają zdecentralizować system szkolnictwa i dać większą wolność programową. Posłowie komisji edukacji...

30.09.2010

Kandydat na doradcę podatkowego tylko po praktyce

Kandydaci na doradców podatkowych, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, chcąc uzyskać wpis na listę doradców podatkowych, mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę zawodową w organach podatkowych...

30.09.2010

Nowa ustawa ma usprawnić ratownictwo medyczne

Nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym ma zdefiniować tzw. obszar działania i rejon operacyjny. Zaproponowane przez rząd 28 września zmiany mają poprawić bezpieczeństwo zdrowotne...

30.09.2010

Strażacy dostaną nadgodziny

Przyjęta przez rząd 28 września zmiana w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzi przepisy umożliwiające wypłatę strażakowi rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby (ponad 40 godzin,...

29.09.2010

Pieniądze na kontach będą bezpieczniejsze

Do 100 tys. euro wzrośnie zabezpieczenie depozytów, szybciej je odzyskamy. Projekt ustawy nowelizującej m.in. przepisy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje skrócenie czasu oczekiwania na...

29.09.2010

Łatwiejszy dostęp do poręczeń dla firm

Uzyskanie przez przedsiębiorców łatwiejszego dostępu do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poręczeń stanowi główny cel obowiązującej od dziś nowelizacji rozporządzenia w...

29.09.2010

Ustawa parytetowa może być głosowana w październiku

Tzw. ustawa parytetowa może trafić pod głosowanie w Sejmie pod koniec października - poinformowała w środę posłanka PO Joanna Mucha. Jej zdaniem wybory samorządowe będą ostatnimi, w których nie...

29.09.2010

Minister ogłosi dane o doradcach podatkowych

Sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych określi rozporządzenie ministra finansów, którego projekt zamieszczony został...

29.09.2010

Rząd uzupełni przepisy o egzekucji alimentów w UE

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem do prawa polskiego, w tym przede wszystkim do Kodeksu postępowania cywilnego, przepisów uzupełniających i wykonujących regulacje unijnego...

28.09.2010

Spółka z o.o. w 24 godz. Szybko, ale z ryzykiem

Wspólnicy będą mogli założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza i zarejestrować ją przez internet w ciągu 24 godzin. Takie jest główne założenie projektu nowelizacji...

28.09.2010

Metryka pokaże, kto zajmował się sprawą w urzędzie

Każda urzędowa sprawa dostanie swoją metrykę. Znajdą się tam dane osób mających wpływ na decyzje. Łatwiej będzie wychwycić błąd czy opieszałość. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy autorstwa...

28.09.2010

Unijny spór o transfer danych pasażerów lotniczych

Komisja Europejska zamierza wprowadzić jednolite zasady wymiany z państwami trzecimi danych dotyczących przelotu pasażera. Część eurodeputowanych uważa jednak, że nie każdy środek służący zwalczaniu...

28.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski