Jak poinformował Wyżnikiewicz na poniedziałkowej konferencji prasowej, opłaty interchange w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej - wynoszą ok. 0,9 proc. wartości transakcji opłacanej kartą debetową i ok. 1,1 proc. przy kartach kredytowych, podczas gdy średnie w UE wynoszą odpowiednio ok. 0,7 proc. i 0,8 proc. Dodał, że 99 proc. rynku należy do dwóch organizacji płatniczych: MasterCard i Visa.

Ze względu na wysokość opłat tylko 20 proc. sklepów przystąpiło do systemu rozliczeń bezgotówkowych, gdyż to podnosi koszty ich działalności. Natomiast sklepy, w których można płacić kartami, przerzucają opłaty na klientów i wliczają te koszty w cenę produktów.

Według szacunków Narodowego Banku Polskiego w Polsce z kart płatniczych korzysta ok. 60 proc. społeczeństwa, podczas gdy w UE - 90 proc.

Ekspert IBnGR tłumaczył, że wysokie opłaty za korzystanie z systemu powodują niekorzystnie społecznie i gospodarczo zjawiska - zmniejszają skłonność placówek handlowych do korzystania z systemu płatności bezgotówkowych i prowadzą do wzrostu poziomu cen, czyli inflacji.

Zdaniem Wyżnikiewicza obrót bezgotówkowy ma zalety - przyspiesza wzrost gospodarczy, bo potencjalny konsument jest bardziej skłonny nabyć towar, płacąc kartą. Korzystanie z karty to także korzyść dla jej posiadacza, gdyż płacenie za jej pomocą jest proste i bezpieczniejsze niż gotówką.

Jednak Visa i MasterCard nie są skłonne do obniżania opłat interchange. Nie są też tym zainteresowane banki. Dlatego jedynym wyjściem jest ustawowe uregulowanie takich opłat - stwierdził Wyżnikiewicz.

Podobnego zdania jest adwokat Jan Byrski z kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Kancelaria wspólnie z IBnGR opracowała raport na ten temat, który w poniedziałek opublikowano (można go znaleźć na stronie internetowej Instytutu). Opracowanie to wskazuje na potrzebę regulacyjnego obniżenia i utrzymania niższej opłaty interchange.

Byrski przypomniał, że sprawa opłat interchange ciągnie się już od 2001 r., gdy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosiła ją Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Postępowanie dotyczyło zarzutu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, polegających na zawarciu porozumień cenowych i wspólnym ustalaniu wysokości opłaty interchange przez Visa i MasterCard Polska. Jak mówił Byrski, do tej pory postępowanie to nie zostało zakończone.

Niepowodzeniem zakończyły się też negocjacje w ramach zespołu powołanego przez NBP, który próbował znaleźć kompromis zadawalający wszystkich uczestników systemów kart w Polsce.

Byrski poinformował, że w Sejmie są już cztery projekty ustaw (trzy poselskie i jeden senacki), które odnoszą się do opłat interchange. Według niego taka regulacja opłat będzie zgodne z konstytucją, gdyż nastąpi ona w drodze ustawy i "ze względu na ważny interes publiczny".