Cel przepisów - zapowiedzianych w expose premier Ewy Kopacz - to wprowadzenie domniemania uczciwości w relacjach administracja-biznes.
Czytaj: Rząd ma założenia nowego prawa o działalności gospodarczej>>>

"We wtorek 2 grudnia kierownictwo MG przyjęło projekt założeń Prawa działalności gospodarczej (Pdg). Będzie on jeszcze trochę zmodyfikowany zgodnie z rekomendacjami kierownictwa ministerstwa i w przyszłym tygodniu powinien trafić do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych" - powiedział wiceminister Haładyj. "Chcemy dać partnerom społecznym 30 dni na zgłaszanie uwag" - dodał.

Przyznał, że przygotowanie założeń było trudne, z uwagi na fakt, że regulacja powinna mieć "charakter horyzontalny i być swego rodzaju punktem odniesienia dla innych przepisów prawa gospodarczego". "Stąd skala oddziaływania Pdg może być znaczna. W sposób naturalny zatem spodziewam się uwag do tego projektu, zarówno ze strony ekspertów, jak i innych resortów. Liczę na te uwagi, ponieważ, mam nadzieję, wpłyną one pozytywnie na jakość projektu" - wskazał wiceszef resortu gospodarki.

Pytany, czy nie ma obaw co do tego, czy uda się uchwalić nowe prawo przed końcem kadencji, Mariusz Haładyj odpowiedział: "Patrząc na harmonogram prac i uwzględniając fakt, że jest to akt zapowiedziany zarówno w expose pani premier, jak i przez ministra gospodarki, tempo naszej pracy jest dostosowane do priorytetowego charakteru tej inicjatywy. Jest zatem realne przyjęcie tego prawa do końca kadencji, chociaż dużo oczywiście zależy od tego, jak będą przebiegały konsultacje i uzgodnienia".

Nowe Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stworzyć zasadnicze ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce, a zarazem stanowić rodzaj "karty praw i gwarancji" dla firm, na którą przedsiębiorcy będą się mogli powoływać w kontaktach z urzędami.

Ustawa ma zawierać "katalog wyraźnie sformułowanych zasad dotyczących praw i gwarancji przedsiębiorców" w relacjach z administracją, który miałby "walor uniwersalny" dzięki zapewnieniu ustawie "centralnego miejsca w systemie prawa gospodarczego". Część z nich dotyczy relacji pomiędzy przedsiębiorcami, jak np. podkreślona zasada uczciwej konkurencji czy poszanowania dobrych obyczajów, ale gros to różnego rodzaju gwarancje dla przedsiębiorców. (PAP)