Pierwotnie Senat miał zająć się także wyborem senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, ale jeden z kandydatów - Bohdan Paszkowski (PiS) - został we wtorek powołany na stanowisko wojewody podlaskiego. W związku z tym punkt ten został przeniesiony na kolejne posiedzenie.

Zgodnie z ustawą o prokuraturze Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji. Marszałek Senatu ustalił termin na składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury od 13 do 30 listopada 2015 r.

W tym terminie do marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące senatorów: Marka Pęka (PiS) i Aleksandra Szweda (PiS).

Krajową Radę Prokuratury, która ma stać "na straży niezależności prokuratorów", utworzono na mocy obowiązującej od 31 marca 2010 roku nowelizacji ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

W skład KRP wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, trzech prokuratorów wybranych przez prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów wybranych przez prokuratorów apelacyjnych. (PAP)