Raport przedstawiono we wtorek na zorganizowanej w Sejmie konferencji "Cyfrowo wykluczeni".

Z najnowszego raportu Fundacji Widzialni - która zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i bada proces dostępności stron internetowych - wynika, że przeważająca większość stron wciąż nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, choć do 30 maja wszystkie serwisy internetowe instytucji publicznych powinny być dostępne dla użytkowników nienależnie od ich niepełnosprawności, wieku, używanego sprzętu i oprogramowania (zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.).

Czytaj także: Nieliczne instytucje dostosowały strony internetowe do potrzeb niepełnosprawnych>>>

W raporcie ocenę niedostateczną za dostosowanie strony wystawiono wielu resortom, m.in. MSZ, MEN, MON, MS. Oznacza, że ich strony internetowe nie pozwalają na równy dostęp do informacji dla wszystkich użytkowników internetu. Dobrze oceniono jedynie serwisy MF, MAC i MSW.

Strony niedostosowane dla wszystkich użytkowników sieci mają Sejm i Senat, źle jest ze stronami Sądu Najwyższego, ocenę niedostateczną wystawiono również UKE. Oceny dostateczne otrzymały strony prezydenta, premiera oraz TK. W ocenie autorów raportu największy postęp od 2013 r. zrobiły m.in. GIF, MSW, MZ.

"Mimo ze tempo zmian cieszy, w dalszym ciągu jesteśmy w ogonie UE" - ocenili autorzy raportu.

Fundacja podkreśla, że w 2013 r. dostosowanych stron internetowych było 1,7 proc., więc jest wyraźna poprawa, ponad siedmiokrotny wzrost liczby serwisów, które spełniają podstawowe wymagania dostępności. Nadal jednak ponad 85 proc. stron nie jest dostępnych dla wszystkich.

Przewodniczący rady Fundacji Widzialni Artur Marcinkowski szacuje, że w Polsce jest ok. 400 tys. stron internetowych podmiotów publicznych, które powinny zostać zmienione lub dostosowane do wymagań dostępności.

Fundacja Widzialni w projekcie Polska Akademia Dostępności dofinasowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dostarcza bezpłatnych narzędzi potrzebnych do tego, by strona internetowa nie była dla nikogo barierą w otrzymaniu informacji. Można je pobrać i zainstalować za darmo za strony www.pad.widzialni.org.

Konieczność dostosowania stron internetowych urzędów i innych instytucji publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych wynika z rozporządzenia z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.(PAP)