Za nowelizacją - z poprawkami - opowiedziało się 59 senatorów, nikt nie był przeciw, a 32 wstrzymało się od głosu.

Jedna z poprawek określa, że działalność Centralnego Ośrodka Sportu, na którą może on otrzymać dotację celową z budżetu państwa, nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodnej działalności gospodarczej.

Czytaj: Nowela ustawy o sporcie ułatwi walkę z korupcją>>>

Przyjęta ustawa ma uszczegółowić zapisy wprowadzone w 2010 roku, które po pięciu latach zdezaktualizowały się lub nie odpowiadają realiom. Nowe rozwiązania mają pomóc m.in. w walce z korupcją i dopingiem w sporcie, doprecyzować stan prawny Centralnego Ośrodka Sportu i płacenia przez COS podatku gruntowego, uregulować status polskiego związku sportowego.

Ustawa przewiduje m.in. obowiązek składania przez związki rocznych sprawozdań finansowych, obligatoryjnie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta. (PAP)

Sławomir Fundowicz
Prawo sportowe>>>