Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że w ostatnich latach wzrosła liczba spółdzielni, mimo że to trudna forma działalności. Zwrócił uwagę, że w 2009 r. było 187 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1,6 tys.

Zaznaczył, że proponowana ustawa ma ułatwić zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. "Obniżamy liczbę założycieli z pięciu do trzech, nakładamy obowiązek na spółdzielnię, aby pozostały skład członkowski był uzupełniony w ciągu 12 miesięcy" - mówił wiceminister.

W projekcie zapisano też, że członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Dalszych prac w komisji chce klub PiS. Pozytywnie o propozycji mówił poseł PiS Robert Warwas, który zapowiedział, że jego klub je poprze. Jak podkreślił, proponowana regulacja usprawnia i uelastycznia działanie spółdzielni socjalnych.

Za dalszymi pracami w komisji nad projektem opowiedział się też klub PO. Posłanka Magdalena Kochan pozytywnie oceniła projekt. Zwróciła uwagę, że proponowane przepisy to kolejny dobry krok w kierunku ułatwiania zakładania spółdzielni socjalnych.

Posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj zapowiedziała, że jej klub poprze projekt, ponieważ ułatwia on funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Podziękowała wiceszefowi MRPiPS za przygotowanie projektu i szerokie konsultowanie jego założeń.

Pozytywnie o projekcie wypowiadał się także poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń, podkreślił jednak, że zmniejszenie liczby założycieli spółdzielni wymaga głębszej analizy.

Projekt MRPiPS przewiduje m.in., że osoby bezrobotne do 30. roku życia i po ukończeniu 50 lat będą mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Proponowane rozwiązani przewidują także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego (lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Projekt przewiduje również większe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Proponowane przepisy umożliwią praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej lub u innego pracodawcy osobom, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ).

Rozwiązania dopuszczają również używanie w obrocie przez spółdzielnie socjalne skrótu "Sp.s.". "Zmiana ma na celu umożliwienie posługiwania się w obrocie prawnym skrótem, analogicznie jak dla rozwiązań przyjętych dla spółek prawa handlowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa miałaby wejść w życie trzy miesiące po jej ogłoszeniu.(PAP)