Karpiński w "Sygnałach dnia" powiedział, że podczas pracy nad projektem przeprowadzono analizy podobnych rozwiązań w innych krajach. "Rozwiązania, jakie proponujemy, są rozwiązaniami, które konsultowaliśmy z systemem prawnym austriackim, niemieckim. Takie rozwiązania są także we Włoszech, Francji czy krajach anglosaskich, tych także za oceanem. Nie wyważamy więc otwartych drzwi" - mówił.

"Wydaje się, że doświadczenia ostatnich lat pokazują wyraźnie, że niekoniecznie inwestor zagraniczny może mieć zbieżne interesy z polityką państwa w zakresie bezpieczeństwie finansowego, energetycznego. Z tego powodu wydaje się, że uzupełnienie tej luki prawnej jest niezbędne, aby swobodnie rozwijać politykę publiczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, finansowego" - ocenił.

Szef MSP wskazywał, że nowe przepisy miałyby dotyczyć każdego przypadku, który zostanie zdefiniowany w rządowym rozporządzeniu. Wskazał tu na takie obszary jak: zbrojeniowy, energetyczny, chemiczny i wydobywczy. "To ma dotyczyć tych obszarów, które będą uszczegółowione w rozporządzeniu Rady Ministrów. Każdy rząd będzie mógł zbudować rozporządzenie, w oparciu o które te procesy będą kontrolowane przez Ministra Skarbu Państwa" - mówił.

Karpiński zaznaczył, że projektowane przepisy nie mają na celu odwracanie się od kapitału zagranicznego. "Chcemy tylko bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdarzają się takie przypadki, gdzie interes związany z szukaniem zysku przez poszczególnych inwestorów niekoniecznie musi się wpisywać w realizację polityki państwa i chcemy tę lukę prawną zamknąć" - dodał. (PAP)

ID produktu: 40160117 Rok wydania: 2011
Autor: Marek Szymański,Bogdan Nogalski
Tytuł: Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes>>>