Posłowie PO Jarosław Pięta i Marek Krząkała pytali we wtorek w Sejmie wiceministra budownictwa, czy MTBiGM prowadzi prace w sprawie zmian w prawie spółdzielczym. Jak mówili, lokatorzy tracą swoje mieszkania, będące często dorobkiem całego ich życia, z powodu występujących luk w prawie oraz bezwzględnych działań zarządców spółdzielni mieszkaniowych. Ich zdaniem potrzebne są zmiany legislacyjne zwiększające bezpieczeństwo lokatorów wobec nieuczciwych praktyk spółdzielni mieszkaniowych.

Styczeń przyznał, że do resortu trafiają informacje o problemach lokatorów, którzy wynajmują mieszkania przejęte przez spółdzielnie mieszkaniowe od byłych zakładów pracy czy przedsiębiorstw państwowych. "Aktualnie w ministerstwie nie prowadzimy prac, które zmierzałyby do uregulowania tej kwestii. Faktem jest, że spółdzielnie mogą odmawiać lokatorom ewentualnego przeniesienia na ich rzecz prawa własności" - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że liczba byłych mieszkań zakładowych spada, bo w części spółdzielni trwa ich prywatyzacja, prawo najmu zastępuje się prawem własności.

Ocenił jednak, że lokatorzy nie są bezsilni w swoim postępowaniu. "Jeżeli do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wpłynie skarga na działania spółdzielni mieszkaniowych, to wszczyna on postępowania wyjaśniające. W ramach kontroli może żądać od spółdzielni wyjaśnień w tych kwestiach" - podkreślił.

"Odnosimy się do tego typu zgłoszeń z najwyższą starannością. Po uzyskaniu odpowiedzi od spółdzielni, związków rewizyjnych, lub Krajowej Rady Spółdzielczej uruchamiamy procesy kontrolne" - dodał wiceminister.

Zaznaczył, że "tam, gdzie jest ewidentne naruszenie prawa, to minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w żaden sposób nie wyręczy organów, które są odpowiedzialne za pilnowanie, aby to prawo było przestrzegane".

Ocenił, że w Sejmie prowadzone są prace nad jednym senackim i kilkoma poselskimi projektami ustaw dotyczących problematyki spółdzielczej, które dotyczą też mieszkań zakładowych. "Myślimy, że tym razem uda nam się spowodować powstanie przepisów, które nie będą budziły ani wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego, ani samych spółdzielni, a przede wszystkim najemców lokali" - powiedział wiceminister.