Podkomisję, która będzie liczyła 11 osób, utworzyły wspólnie sejmowe komisje: sprawiedliwości i praw człowieka oraz zdrowia. Pięciu przedstawicieli będzie miała w niej PO, trzech PiS, zaś po jednym: PSL, TR i SLD.

 

"Pierwsze posiedzenie podkomisji jest planowane jeszcze pod koniec sierpnia, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu po wakacjach. Mam nadzieję, że szybko dobrniemy do końca prac" - powiedziała PAP Anna Grodzka (TR), jedna z inicjatorek poselskiej propozycji przygotowanej przez Twój Ruch.

 

Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w Sejmie w grudniu zeszłego roku. Większości nie uzyskał wówczas wniosek PiS o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i propozycja trafiła do sejmowych komisji.

 

Jak podkreślają autorzy projektu rozbieżność między płcią metrykalną a tożsamością płciową, życie wbrew własnej psychicznej tożsamości płciowej i wynikających z niej potrzeb, staje się dla wielu osób udręką popychającą do prób samobójczych, samookaleczenia lub głębokiej depresji.

 

W projekcie proponowane jest więc stworzenie odrębnej procedury sądowej umożliwiającej uznanie tożsamości płciowej jako podstawy określania płci osób, u których występuje taka niezgodność. W projekcie znalazły się definicje m.in. płci metrykalnej, przez którą "rozumie się płeć wpisaną do aktu urodzenia" oraz tożsamości płciowej, która oznacza "utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci metrykalnej".

 

Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci stanowiłoby m.in. podstawę do wydania nowego aktu urodzenia oraz zmiany imion i nazwiska. Wniosek kierowany do sądu okręgowego w sprawie uzgodnienia płci miałby być wsparty orzeczeniem dwóch lekarzy z dziedziny psychiatrii, psychologii i seksuologii.

 

Resort sprawiedliwości przygotował w styczniu własne założenia nowelizacji dotychczasowych przepisów m.in. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego odnoszące się do kwestii korekty płci. Pozytywnie oceniła je m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

 

Ministerialne założenia proponują ustaloną kolejność działań dla osób pragnących zmienić płeć: najpierw osoba taka składałaby wniosek do lekarza psychiatry, który rozpoznawałby trwałe poczucie odmienności płciowej. Potem wniosek trafiałby do specjalnej komisji lekarzy orzeczników, którzy diagnozę potwierdzą (lub nie). Założenia mówią też o uzyskaniu tymczasowych dokumentów ze zmienioną płcią, możliwości poddania się chirurgicznej operacji tzw. zabiegowi adaptacyjnemu i postępowaniu sądowym w sprawie korekty płci metrykalnej.

 

Zdaniem Grodzkiej do poselskiego projektu zostaną jeszcze zgłoszone autopoprawki inicjatorów propozycji oraz poprawki Ministerstwa Sprawiedliwości. "Mam nadzieję, że w toku prac podkomisji kompromis między koncepcjami autorów poselskiego projektu a założeniami resortu sprawiedliwości spowoduje, że nasza praca będzie efektywna" - zaznaczyła posłanka. (PAP)