Jak poinformował we wtorek wieczorem PAP rzecznik prasowy ministerstwa infrastruktury i rozwoju Piotr Popa poszerzenie kompetencji pełnomocnika ma pozwolić na dokonanie przeglądu systemu badań wypadków w transporcie i w ruchu drogowym oraz przyczynić się do stworzenia kompleksowych rozwiązań w tym zakresie. W początkowej wersji projektu rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika miało być zmniejszenie liczby ofiar wypadków na drogach w Polsce.

Jak wskazywał Popa, obecnie kwestie związane z bezpieczeństwem w poszczególnych obszarach transportu uregulowane są w odrębnych ustawach dedykowanych danemu obszarowi oraz licznych aktach wykonawczych. „W związku z tym, dla każdego obszaru transportu obowiązują odrębne regulacje prawne, na podstawie których właściwe podmioty prowadzą badania wypadków w danym obszarze, co wpływa na brak spójności działań tych podmiotów. Brak jest również podmiotu prowadzącego badania wypadków w ruchu drogowym” – powiedział.

W tym celu - wyjaśnił rzecznik MIR - autopoprawka zakłada, że pełnomocnik będzie wykonywał swoje zadania również we współdziałaniu z Państwową Komisją Badań Wypadków Kolejowych, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych i Państwową Komisją Badań Wypadków Morskich.

Powołanie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego pod koniec ubiegłego roku zapowiedziała szefowa MIR Maria Wasiak, jego głównym zadaniem miało być zmniejszenie liczby ofiar wypadków na drogach w Polsce. W raporcie Bank Światowy wskazywał, że brak takiej instytucji jest przyczyną słabych wyników Polski w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika zakłada, że jego głównym zadaniem będzie podjęcie systemowych działań zmierzających do poprawy struktury instytucjonalnej zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, systemu finansowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz systemu kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także – zgodnie z autopoprawką – dokonanie przeglądu systemu badań wypadków w transporcie i ruchu drogowym.

Pełnomocnik będzie także kierował rekomendacje i opinie związane z bezpieczeństwem na drogach do administracji rządowej oraz składał Radzie Ministrów półroczne sprawozdania ze swojej działalności. Powołanie pełnomocnika odbędzie się na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.(PAP)

krm/ mow/