“W najbliższych dniach przypadają dwa ważne dni ogłoszone przez Narody Zjednoczone; (Międzynarodowy) Dzień Walki z Korupcją 9 grudnia i Dzień Praw Człowieka 10 grudnia. To dwa aspekty ściśle ze sobą związane” - mówił papież.

Następnie podkreślił: „Korupcja ta negatywne zjawisko, które należy zwalczać poczynając od osobistego sumienia i czuwając nad obszarami życia obywatelskiego, zwłaszcza tymi najbardziej zagrożonymi”.

„Prawa człowieka to aspekt pozytywny, który należy promować z zawsze odnowionym zdecydowaniem, aby nikt nie był wykluczony z rzeczywistego uznania fundamentalnych praw osoby” - powiedział Franciszek. Następnie dodał: „Niech Bóg wspiera nas w tym podwójnym zaangażowaniu”.

W katechezie na temat chrześcijańskiej nadziei papież wskazywał wiernym, że tylko ona może przynieść uśmiech. Franciszek mówił, że wszyscy potrzebują nadziei w czasach, w których ludzie czują się „zagubieni w obliczu zła, przemocy, cierpienia”.

“Ludzie, którzy nie mają nadziei - stwierdził papież - “są bez uśmiechu”. „Może zdolni są do wybuchu śmiechu, jednego za drugim, do żartu i śmiechu, ale brakuje im uśmiechu” - zauważył. (PAP)