Nowe regulacje prawne dotyczące recyklingu baterii

W połowie czerwca weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach. Zawarte w niej przepisy dotyczące utworzenia rejestru podmiotów sprzedających i przetwarzających baterie i akumulatory zaczęły...

19.10.2009

Będzie więcej kancelarii komorniczych

Zwiększenie ilości kancelarii komorniczych musi być poprzedzone stosownymi analizami i konsultacjami. Docelowa liczba komorników powinna wzrosnąć na tyle szybko i osiągnąć taki poziom, by...

12.10.2009

Sprawa PZU: nareszcie koniec

Zawarte dzisiaj porozumienie w sprawie Eureko kończy 10 letni okres klinczu. Porozumienie jest najlepszym rozwiązaniem sytuacji wokół PZU. Zakończenie sporu oddala ryzyko konieczności wypłacenia...

02.10.2009

Kryzysowe badania: Prawnicy widzą światełko w tunelu

Po raz pierwszy w historii badań koniunktury gospodarczej, syntetyczny wskaźnik WK Index, który opisuje ogólną sytuację klientów firm prawniczych oraz sytuację na rynku usług prawniczych, spadł...

11.09.2009

Państwo kosztem przedsiębiorców

Istotą projektowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 sierpnia 2009 r. jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia...

08.09.2009

Radcowie chcą lekcji prawa w szkołach średnich

Samorząd radców prawnych martwi się niskim poziomem znajomości prawa w polskim społeczeństwie i proponuje zajęcia z prawa w szkołach. Idea generalnie słuszna, ale raczej bez szans na wprowadzenie do...

04.09.2009

Porządki i ułatwienia w kwestii hipotek

19 sierpnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przyjęte regulacje mają na celu zapewnienie spójności przepisów dotyczących hipoteki, a...

02.09.2009

Aspekty prawne wchodzenia spółek na giełdę

Istnieją dwa sposoby wejścia na giełdę: tradycyjny i szybki. O tym na co spółka powinna zwrócić uwagę w każdym z omawianych przypadków pisze Maciej Kotlicki - radca prawny z Kancelarii Prawnej...

28.08.2009

Hazard w Sieci

Hazard internetowy należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego, z globalnymi przychodami szacowanymi na 9 mld dolarów w 2006 r., 12 mld dolarów w 2008 r. oraz z prognozami...

19.08.2009

Biurokracja na bank

Janusz Paczocha i dr Wojciech Rogowski z programu Sprawne Państwo zaprezentowali wyniki badań dotyczące ustawowych kosztów administracyjnych sektora bankowego w Polsce. Ograniczenie obciążeń...

17.08.2009

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

O przedmiocie umowy o zakazie konkurencji, obowiązywaniu zakazu konkurencji, zwolnieniu z obowiązku zapłaty odszkodowania i skutkach naruszenia zakazu konkurencji pisze Grzegorz Gołębiewski, prawnik,...

05.08.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski