KPMG: Potrzebna dyskusja o podatkach

W Polsce, poza dyskusją o koniecznym zwiększeniu stawek podatku VAT i PIT w celu zwiększenia wpływów do budżetu, nie podjęto poważnych prac w celu gruntownej reformy systemu podatkowego. A przecież...

04.11.2009

Dobre praktyki Bancassurance

1 listopada 2009 r. minął termin na wdrożenie przez banki Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance. Pomimo, że Rekomendacja nie stanowi wiążącego prawa, w przypadku jej nieprzestrzegania przez...

30.10.2009

Nowa ustawa o PARP nie rozwiązuje problemów

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy zmieniającej ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma przede wszystkim charakter porządkujący. Dostosowuje także...

21.10.2009

Polski tygodnik vs zagraniczny sąd

Mieszkająca w USA Małgorzata Cimoszewicz-Harlan i jej mąż wygrali proces o zadośćuczynienie w wysokości 5 mln USD od tygodnika Wprost. Tyle wydawca miałby zapłacić za zniesławienie małżonków. Czy...

21.10.2009

Nowe regulacje prawne dotyczące recyklingu baterii

W połowie czerwca weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach. Zawarte w niej przepisy dotyczące utworzenia rejestru podmiotów sprzedających i przetwarzających baterie i akumulatory zaczęły...

19.10.2009

Będzie więcej kancelarii komorniczych

Zwiększenie ilości kancelarii komorniczych musi być poprzedzone stosownymi analizami i konsultacjami. Docelowa liczba komorników powinna wzrosnąć na tyle szybko i osiągnąć taki poziom, by...

12.10.2009

Sprawa PZU: nareszcie koniec

Zawarte dzisiaj porozumienie w sprawie Eureko kończy 10 letni okres klinczu. Porozumienie jest najlepszym rozwiązaniem sytuacji wokół PZU. Zakończenie sporu oddala ryzyko konieczności wypłacenia...

02.10.2009

Kryzysowe badania: Prawnicy widzą światełko w tunelu

Po raz pierwszy w historii badań koniunktury gospodarczej, syntetyczny wskaźnik WK Index, który opisuje ogólną sytuację klientów firm prawniczych oraz sytuację na rynku usług prawniczych, spadł...

11.09.2009

Państwo kosztem przedsiębiorców

Istotą projektowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 sierpnia 2009 r. jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia...

08.09.2009

Radcowie chcą lekcji prawa w szkołach średnich

Samorząd radców prawnych martwi się niskim poziomem znajomości prawa w polskim społeczeństwie i proponuje zajęcia z prawa w szkołach. Idea generalnie słuszna, ale raczej bez szans na wprowadzenie do...

04.09.2009

Porządki i ułatwienia w kwestii hipotek

19 sierpnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przyjęte regulacje mają na celu zapewnienie spójności przepisów dotyczących hipoteki, a...

02.09.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski