Blokowanie stron hazardowych to cenzura?

Wprowadzenie proponowanych zasad kontroli dostępu do treści i usług w internecie jest niebezpieczne dla gwarantowanych konstytucyjnie wolności słowa i wolności działalności gospodarczej. Mają wręcz...

31.12.2009

Kto może zarządzić administracyjną sekcję zwłok

Zasadą jest, że sekcję zwłok można przeprowadzić zawsze, poza przypadkami, w których dana osoba wyraziła sprzeciw. Obligatoryjne zarządzenie przeprowadzenia administracyjnej sekcji zwłok ma miejsce w...

31.12.2009

KIG: mniejsze bariery administracyjne

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i...

30.12.2009

Doradcy o przestępczości gospodarczej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw gospodarczych wynika z raportu PricewaterhouseCoopers Badanie przestępczości gospodarczej, Polska 2009....

29.12.2009

Nieruchomości zabytkowe - prawo pierwokupu ma gmina

Nieruchomości zabytkowe stały się na przestrzeni ostatnich kilku lat cenionym dobrem inwestycyjnym. Nabywcy budowli zabytkowych muszą mieć świadomość, że ich prawo do eksploatowania takiej...

27.12.2009

Kto zapłaci za mediację?

Polacy w większości nie znają mediacji i nie są skłonni z niej korzystać, nawet za niewielką odpłatnością. Nie ulega wątpliwości, że zasilenie środkami publicznymi niemrawego rynku usług mediacyjnych...

22.12.2009

WK INDEX: Wyraźna poprawa nastrojów w kancelariach

Niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. 59 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12...

18.12.2009

Niejasne zadania prawników w walce z praniem pieniędzy

Znowelizowana w czerwcu br. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na szereg instytucji różnorodne obowiązki w tym zakresie. Także na prawników, którzy mają...

17.12.2009

Prezes KRS: sądom grozi niebezpieczna dwuwładza

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o sądach powszechnych przewiduje utworzenie w każdym z nich stanowiska dyrektora, do którego obowiązków należeć będzie...

14.12.2009

WK INDEX: kancelarie powoli wychodzą z kryzysu

Ankieterzy Ipsos kończą badania koniunktury na rynku usług prawniczych, realizowane na zlecenie Wolters Kluwer Polska. Ze wstępnych informacji wynika, że kancelarie w kryzysie radzą sobie coraz...

11.12.2009

Europa ma problem z więźniami

W większości państw Unii Europejskiej rośnie liczba skazanych przebywających w zakładach karnych. Większość z tych państw ma też z tym coraz większy problem, coraz głośniej mówi się w nich o...

11.12.2009

Prof. Jacek Hołówka: jak nie skazywać niewinnych?

Prokuratura trafnie identyfikuje winnego w 80 proc. przypadków, a odsetek skazanych niewinnie jest stały i wynosi 1 proc. wynika z amerykańskich badań. Przy tych założeniach, jeśli sąd skazuje 40...

06.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski