Badania UE: Europejczycy za rzadko uprawiają sport

Tylko 40 proc. obywateli UE uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a 65 proc. podejmuje jakąś formę aktywności fizycznej. Co czwarty Europejczyk jednak prawie zupełnie nie zażywa ruchu, jak...

30.03.2010

Spółdzielnie pracy potrzebują zmian

Obecny stan prawny tworzy bariery rozwoju spółdzielni pracy, utrudnia pozyskanie kapitału na rozwój, w tym na innowacyjność i nowe technologie - uznali uczestnicy zorganizowanej 25 marca br. przez...

29.03.2010

Pliki przechowasz u notariusza

Będą zmiany w konstrukcji depozytu. Ma być wygodniej dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Notariusz ma mieć możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych na zlecenie swoich klientów - mówi...

27.03.2010

Seremet: koniec z naciskami i przeciekami

Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z polityków dzwonił do mnie i oczekiwał jakiejś decyzji. Jeśli będzie trzeba, to zdemaskuję takie próby - ostrzega Andrzej Seremet. Nowy prokurator generalny...

27.03.2010

Strasburg cywilizuje nasze prawo i sądy

Od 1993 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, trybunał w Strasburgu wydał 630 wyroków przeciwko Polsce. Z każdym rokiem liczba spraw kierowanych tam z naszego...

26.03.2010

Niebezpieczna inflacja prawa

Niestabilność prawa, dokonywana poprzez jego częste zmiany, ale również na skutek publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego eliminujących z obrotu prawnego przepisy niezgodne z Konstytucją, nie...

25.03.2010

Długi samorządów pod kontrolą

Państwowy dług publiczny w Polsce systematycznie się zwiększa. Na tym tle zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego nie jest jeszcze problemem na skalę makroekonomiczną, jednak stopniowo...

23.03.2010

Kodeks chroni użytkowników internetu

Dynamiczny rozwój internetu w Polsce i na świecie pociąga za sobą zwiększenie roli i możliwości popełniania czynów zabronionych przy jego pomocy. Pojawiają się także nowe sposoby naruszania...

22.03.2010

Impas w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości?

Potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości jest dla wszystkich oczywista, ba przeprowadza się ją od 20 lat, a jednak efekty nieustająco są mizerne, mimo że zwykło się rozmawiać tylko o programach...

20.03.2010

Adwokat z urzędu nie może blokować prawa do kasacji

Polska procedura kasacyjna pozwala adwokatowi z urzędu na odmowę wniesienia kasacji, która w jego przekonaniu jest niedopuszczalna lub pozbawiona wszelkich szans powodzenia. Skutkiem może być nawet...

16.03.2010

Zapachniało cenzurą prewencyjną

Orzeczenie przez sąd zakazu publikacji może być wykorzystywane jako rodzaj cenzury prewencyjnej uważa Marek Szydłowski, radca prawny, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W kontekście książki...

15.03.2010

Kontrowersyjne ograniczenia dla aptek

Ograniczenia we własności i prowadzeniu aptek spotykane są w prawodawstwie wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Wynikają one z woli zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony zdrowia....

15.03.2010

Pozwy grupowe - możliwości i ograniczenia

Od 18 lipca tego roku w polskim prawie pojawi się instytucja postępowania grupowego. Polski ustawodawca wprowadził ją wzorem innych państw (m.in.: Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Dania, Niemcy,...

12.03.2010

Czas zmienić sposób prywatyzacji

W lipcu tego roku minie 20 lat obowiązywania ustawy prywatyzacyjnej. Tymczasem, według danych Ministerstwa Skarbu Państwa z września 2009 r., w rękach państwa pozostaje nadal 557 spółek ze...

11.03.2010

Sądy gospodarcze zostawić, ale trochę zmienić

W Polsce toczy się dyskusja o ewentualnej likwidacji sądów gospodarczych oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Jednak dr hab....

10.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski